05:56 EST Thứ sáu, 24/11/2017
Chính phủ Việt Nam
Văn bản
Cổng thông tin Ninh Bình

Trang nhất » Hệ thống-Văn bản

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Văn bản Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
1 05 02/10/2017 đề cương tuyên truyền 1    1
2 CV số 1239 24/11/2017 hướng dẫn thực hiện
Ngày Pháp luật năm 2016
1    1
3 HD số 37/HNDT 24/11/2017 Hướng dẫn 1    1
4 Số 149 - KH/HNDT 24/11/2017 dân vận khéo 1    1
5 10 24/11/2017 Tài liệu sinh hoạt chi hội quý IV/ 2016 1    1
6 . 24/11/2017 NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀNKết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 và một số chủ trương, chính sách quan trọng về phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế 1    1
7 02 24/11/2017 Đơn xin thành lập tổ vay vốn 1    1
8 002 24/11/2017 trong file đính kèm phía dưới có tất cả các văn bản liên quan đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023. (sau khi tải về cần giải nén) 1    1