Banner2021
14:37 +07 Thứ tư, 22/09/2021
Rss

Trang nhất » Hệ thống-Văn bản

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Văn bản Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
1 05 03/10/2017 đề cương tuyên truyền   
2 CV số 1239 22/09/2021 hướng dẫn thực hiện
Ngày Pháp luật năm 2016
  
3 HD số 37/HNDT 22/09/2021 Hướng dẫn   
4 Số 149 - KH/HNDT 22/09/2021 dân vận khéo   
5 10 22/09/2021 Tài liệu sinh hoạt chi hội quý IV/ 2016   
6 . 22/09/2021 NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀNKết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 và một số chủ trương, chính sách quan trọng về phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế   
7 02 22/09/2021 Đơn xin thành lập tổ vay vốn   
8 002 22/09/2021 trong file đính kèm phía dưới có tất cả các văn bản liên quan đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023. (sau khi tải về cần giải nén)   
9 002 22/09/2021 Thông báo danh sách ứng viên đang ký dự thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Trung tâm DN&HTND   
10 004 22/09/2021 Định hướng nội dung sinh hoạt chi Hội Quý IV năm 2019   
11 011 22/09/2021 Chủ đề sinh hoạt chi hội quý II - năm 2021