13:14 EST Thứ tư, 22/11/2017
Chính phủ Việt Nam
Văn bản
Cổng thông tin Ninh Bình

Trang nhất » Hệ thống-Văn bản

 Văn bản theo lĩnh vực: Văn bản TW hội Nông dân Việt Nam

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
1 Số 1816 - QĐ/HNDTW 30/06/2016 Quyết định về việc nâng mức cho vay Quỹ hỗ trợ nông dân 1    1
2 KH số 141 - KH/HNDT 30/06/2016 Kế hoạch nông dân nói không với thực phẩm bẩn 1    1
3 Số 27 - NQ/HNDTW 28/06/2016 Nghị quyết của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khóa VI) về tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp bảo đảm an toàn 1    1
4 Số 132 - KH/HNDTW 22/11/2017 Kế hoạch tổ chức hội thi "nông dân với công nghệ thông tin" 1    1
5 01 22/11/2017 Thể lệ cuộc thi nông dân với công nghệ thông tin năm 2016 1    1
6 số 368 - CV/BTGTU 22/11/2017 ĐỀ cương tuyen truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh 1    1
7 001 22/11/2017 Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức 1    1