12:26 EDT Thứ hai, 16/09/2019
Chính phủ Việt Nam
Văn bản
Cổng thông tin Ninh Bình

Trang nhất » Hệ thống-Văn bản

 Văn bản theo lĩnh vực: Văn bản TW hội Nông dân Việt Nam

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
1 010 16/01/2019 Hướng dẫn tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019 1    1
2 Số 1816 - QĐ/HNDTW 30/06/2016 Quyết định về việc nâng mức cho vay Quỹ hỗ trợ nông dân 1    1
3 KH số 141 - KH/HNDT 30/06/2016 Kế hoạch nông dân nói không với thực phẩm bẩn 1    1
4 Số 27 - NQ/HNDTW 28/06/2016 Nghị quyết của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khóa VI) về tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp bảo đảm an toàn 1    1
5 Số 132 - KH/HNDTW 16/09/2019 Kế hoạch tổ chức hội thi "nông dân với công nghệ thông tin" 1    1
6 01 16/09/2019 Thể lệ cuộc thi nông dân với công nghệ thông tin năm 2016 1    1
7 số 368 - CV/BTGTU 16/09/2019 ĐỀ cương tuyen truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh 1    1
8 001 16/09/2019 Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức 1    1
9 01 16/09/2019 Thông báo thi tuyển Phó Giám đốc trung tâm DN&HTND tỉnh 1    1
10 009 16/09/2019 Đề cương tuyên truyền Đại Hội Đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 1    1
11 003 16/09/2019 Thể lệ cuộc thi tìm hiểu "Bác Hồ với Ninh Bình - Ninh Bình làm theo lời Bác" 1    1