13:10 EST Thứ tư, 22/11/2017
Chính phủ Việt Nam
Văn bản
Cổng thông tin Ninh Bình

Trang nhất » Hệ thống-Văn bản » Văn bản hành chính

 Văn bản theo chủ đề: Văn bản hành chính

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
1 05 02/10/2017 đề cương tuyên truyền 1    1
2 Số 1816 - QĐ/HNDTW 30/06/2016 Quyết định về việc nâng mức cho vay Quỹ hỗ trợ nông dân 1    1
3 KH số 141 - KH/HNDT 30/06/2016 Kế hoạch nông dân nói không với thực phẩm bẩn 1    1
4 Số 27 - NQ/HNDTW 28/06/2016 Nghị quyết của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khóa VI) về tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp bảo đảm an toàn 1    1
5 Số 132 - KH/HNDTW 22/11/2017 Kế hoạch tổ chức hội thi "nông dân với công nghệ thông tin" 1    1
6 00 22/11/2017 Đề cương tuyên truyền 71 năm cách mạng tháng 8 (19/8/1945 - 19/8/2016) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2016) 1    1
7 01 22/11/2017 Thể lệ cuộc thi nông dân với công nghệ thông tin năm 2016 1    1
8 CV số 1239 22/11/2017 hướng dẫn thực hiện
Ngày Pháp luật năm 2016
1    1
9 Số 149 - KH/HNDT 22/11/2017 dân vận khéo 1    1
10 10 22/11/2017 Tài liệu sinh hoạt chi hội quý IV/ 2016 1    1
11 số 368 - CV/BTGTU 22/11/2017 ĐỀ cương tuyen truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh 1    1
12 . 22/11/2017 NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀNKết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 và một số chủ trương, chính sách quan trọng về phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế 1    1
13 00 22/11/2017 Đề cương tuyên truyền 25 năm tái lập tỉnh 1    1
14 02 22/11/2017 Đơn xin thành lập tổ vay vốn 1    1
15 01 22/11/2017 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam 1    1
16 001 22/11/2017 Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức 1    1
17 002 22/11/2017 trong file đính kèm phía dưới có tất cả các văn bản liên quan đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023. (sau khi tải về cần giải nén) 1    1