06:22 EDT Thứ sáu, 22/03/2019
Chính phủ Việt Nam
Văn bản
Cổng thông tin Ninh Bình

Trang nhất » Hệ thống-Văn bản

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Ninh Bình

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
1 01/2017 27/12/2018 Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" 1    1
2 00 22/03/2019 Đề cương tuyên truyền 71 năm cách mạng tháng 8 (19/8/1945 - 19/8/2016) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2016) 1    1
3 00 22/03/2019 Đề cương tuyên truyền 25 năm tái lập tỉnh 1    1
4 01 22/03/2019 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam 1    1
5 002 22/03/2019 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 1050 Nhà nước Đại Cồ Việt 1    1