Banner2021
09:22 EST Thứ bảy, 02/12/2023
Rss

Trang nhất » Hệ thống-Văn bản

 Văn bản theo lĩnh vực: Văn bản Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
1 05 02/10/2017 đề cương tuyên truyền   
2 CV số 1239 02/12/2023 hướng dẫn thực hiện
Ngày Pháp luật năm 2016
  
3 HD số 37/HNDT 02/12/2023 Hướng dẫn   
4 Số 149 - KH/HNDT 02/12/2023 dân vận khéo   
5 10 02/12/2023 Tài liệu sinh hoạt chi hội quý IV/ 2016   
6 . 02/12/2023 NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀNKết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 và một số chủ trương, chính sách quan trọng về phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế   
7 002 02/12/2023 trong file đính kèm phía dưới có tất cả các văn bản liên quan đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023. (sau khi tải về cần giải nén)   
8 002 02/12/2023 Thông báo danh sách ứng viên đang ký dự thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Trung tâm DN&HTND   
9 004 02/12/2023 Định hướng nội dung sinh hoạt chi Hội Quý IV năm 2019   
10 011 02/12/2023 Chủ đề sinh hoạt chi hội quý II - năm 2021   
11 012 02/12/2023 CHỦ ĐỀ SINH HOẠT CHI HỘI QUÝ IV - 2021 “VĂN MINH, TIẾT KIỆM TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG VÀ LỄ HỘI   
12 013 02/12/2023 Chủ đề sinh hoạt Quý II - 2022