Banner2021
09:34 +07 Thứ bảy, 20/07/2024
Rss

Trang nhất » Hệ thống-Văn bản

 Văn bản theo lĩnh vực: Văn bản Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
1 05 03/10/2017 đề cương tuyên truyền   
2 CV số 1239 20/07/2024 hướng dẫn thực hiện
Ngày Pháp luật năm 2016
  
3 HD số 37/HNDT 20/07/2024 Hướng dẫn   
4 Số 149 - KH/HNDT 20/07/2024 dân vận khéo   
5 10 20/07/2024 Tài liệu sinh hoạt chi hội quý IV/ 2016   
6 . 20/07/2024 NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀNKết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 và một số chủ trương, chính sách quan trọng về phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế   
7 002 20/07/2024 trong file đính kèm phía dưới có tất cả các văn bản liên quan đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023. (sau khi tải về cần giải nén)   
8 002 20/07/2024 Thông báo danh sách ứng viên đang ký dự thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Trung tâm DN&HTND   
9 004 20/07/2024 Định hướng nội dung sinh hoạt chi Hội Quý IV năm 2019   
10 011 20/07/2024 Chủ đề sinh hoạt chi hội quý II - năm 2021   
11 012 20/07/2024 CHỦ ĐỀ SINH HOẠT CHI HỘI QUÝ IV - 2021 “VĂN MINH, TIẾT KIỆM TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG VÀ LỄ HỘI   
12 013 20/07/2024 Chủ đề sinh hoạt Quý II - 2022   
13 10 20/07/2024 Thể lệ hội thi Nhà Nông đua tài 2024   
14 01 20/07/2024 CHỦ ĐỀ SINH HOẠT CHI HỘI QUÝ I - 2024
“XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH”