Banner2021
11:08 +07 Thứ bảy, 20/07/2024
Rss

Trang nhất » Hệ thống-Văn bản

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Văn bản Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
1 05 03/10/2017 đề cương tuyên truyền   
2 CV số 1239 20/07/2024 hướng dẫn thực hiện
Ngày Pháp luật năm 2016
  
3 HD số 37/HNDT 20/07/2024 Hướng dẫn   
4 Số 149 - KH/HNDT 20/07/2024 dân vận khéo   
5 10 20/07/2024 Tài liệu sinh hoạt chi hội quý IV/ 2016   
6 . 20/07/2024 NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀNKết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 và một số chủ trương, chính sách quan trọng về phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế   
7 02 20/07/2024 Đơn xin thành lập tổ vay vốn   
8 002 20/07/2024 trong file đính kèm phía dưới có tất cả các văn bản liên quan đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023. (sau khi tải về cần giải nén)   
9 002 20/07/2024 Thông báo danh sách ứng viên đang ký dự thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Trung tâm DN&HTND   
10 004 20/07/2024 Định hướng nội dung sinh hoạt chi Hội Quý IV năm 2019   
11 011 20/07/2024 Chủ đề sinh hoạt chi hội quý II - năm 2021   
12 012 20/07/2024 CHỦ ĐỀ SINH HOẠT CHI HỘI QUÝ IV - 2021 “VĂN MINH, TIẾT KIỆM TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG VÀ LỄ HỘI   
13 013 20/07/2024 Chủ đề sinh hoạt Quý II - 2022   
14 16 20/07/2024 HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2022)