Banner2021
09:40 +07 Thứ hai, 15/07/2024
Rss

Trang nhất » Hệ thống-Văn bản

  CHỦ ĐỀ SINH HOẠT CHI HỘI QUÝ I - 2024

Trích yếu CHỦ ĐỀ SINH HOẠT CHI HỘI QUÝ I - 2024
“XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH”
Số kí hiệu 01
Ngày ban hành N/A
Ngày bắt đầu hiệu lực N/A
Ngày hết hiệu lực N/A
Thể loại Văn bản hành chính
Lĩnh vực Văn bản Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành Trung Ương hội Nông dân Việt Nam
Người ký Hoàng Ngọc Chinh

Nội dung

1. Một số kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh
          Với phương châm “xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu không có điểm dừng”, sau thành tích ấn tượng 100% số xã trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2022, từ đầu năm 2023 đến nay, tỉnh Ninh Bình tiếp tục dồn lực thực hiện mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, hướng tới mục tiêu tỉnh Ninh Bình đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Với sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, sự vào cuộc tích cực của MTTQ và các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân, chương trình xây dựng NTM tiếp tục diễn ra sôi nổi tại các địa phương, những cách làm hay, sáng tạo được phổ biến và nhân rộng, tạo ra những bước đột phá trong xây dựng NTM trong toàn tỉnh. Công tác tuyên truyền được quan tâm đẩy mạnh, nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về xây dựng NTM tạo sự đồng thuần và huy động được đông đảo các lực lượng tham gia. Phong trào hiến kế, hiến đất, góp công, góp vật liệu làm đường giao thông nông thôn, phong trào xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ an toàn tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác dồn điền đổi thửa phát huy hiệu quả, tạo được nhiều cánh đồng lớn, nâng cao hiệu quả ứng dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp. Kinh tế nông nghiệp, nông dân tiếp tục tăng trưởng ổn định góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội.
Đến năm 2023, toàn tỉnh có 6/6 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 2/2 thành phố được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh có 100% cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 50 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 18 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Có thể khẳng định phong trào xây dựng NTM đã trở thành một phong trào thi đua được lan tỏa với khí thế mạnh mẽ. Nông thôn khởi sắc, nông nghiệp phát triển toàn diện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện.
2. Một số kết quả nổi bật, vai trò của tổ chức Hội trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương. (HND cấp huyện, cấp cơ sở bổ sung nội dung phù hợp với thực tiễn tại địa phương).
3. Chi Hội thảo luận về nhiệm vụ của Chi Hội, hội viên nông dân trong tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh hiện nay.