Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình chung tay giải cứu Cam Hà Giang

Do ảnh hưởng của thời tiết diễn biến phức tạp và dịch bệnh Covid nên nông dân tại Hà Giang đang rất khó khăn trong tiêu thụ cam Sành.
Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình chung tay giải cứu Cam Hà Giang
     Thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình và Hội Nông dân tỉnh Hà Giang, nhằm chung tay hỗ trợ nông dân Hà Giang, trong 2 ngày 07 - 08/3/2021, Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đã triển khai 09 điểm bán hàng giải cứu cam Sành Hà Giang tiêu chuẩn VietGap tại 03 Cửa hàng Nông sản an toàn (Sông Vân, Hồng Sơn, Kim Anh) và 06 điểm tại các xã, phường trên địa bàn Thành phố Ninh Bình.
     Gần 11 tấn cam Sành đã được chuyển tới tay người tiêu dùng với giá hợp lý, chất lượng đảm bảo. Các cấp Hội và cửa hàng Nông sản an toàn Sông Vân, Hồng Sơn, Kim Anh hỗ trợ miễn phí địa điểm và nhân công bán hàng. Toàn bộ số tiền thu về được chuyển trực tiếp cho nông dân Hà Giang.
 


 
 
 
Phạm Hường