Banner2021
18:26 +07 Thứ hai, 17/06/2024
Rss

Trang nhất » Hệ thống-Văn bản

  Nghị quyết của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khóa VI) về tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp bảo đảm an toàn

Trích yếu Nghị quyết của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khóa VI) về tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp bảo đảm an toàn
Số kí hiệu Số 27 - NQ/HNDTW
Ngày ban hành 29/06/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực N/A
Ngày hết hiệu lực N/A
Thể loại Văn bản hành chính
Lĩnh vực Văn bản TW hội Nông dân Việt Nam
Cơ quan ban hành Trung Ương hội Nông dân Việt Nam
Người ký N/A

Nội dung

 HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG           Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
                       *                                    Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2016
        Số  27 - NQ/HNDTW
 
NGHỊ QUYẾT
Của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khóa VI)
về tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất, kinh doanh
sản phẩm nông nghiệp bảo đảm an toàn


 
 
An toàn thực phẩm có vai trò đặc biệt quan trọng đối với đời sống xã hội, có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người và ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển giống nòi. Trong thời kỳ hội nhập quốc tế, chất lượng an toàn thực phẩm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu thụ hàng hóa nông sản và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thời gian qua, Đảng, Chính phủ và Hội Nông dân Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản, chỉ đạo quyết liệt các giải pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nên tình hình an toàn thực phẩm có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh, sử dụng chất cấm, hóa chất trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và bảo quản, chế biến diễn biến phức tạp, đang gây bức xúc dư luận xã hội. Trong năm 2015, đã phát hiện 77.946 cơ sở chế biến, kinh doanh vi phạm quy định an toàn thực phẩm; 32.060 tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp vi phạm sử dụng chất cấm, không rõ nguồn gốc. Nông lâm thủy sản xuất khẩu bị 38 nước nhập khẩu trả về vì không đảm bảo an toàn thực phẩm. Thông tin từ ngành Y tế, Việt Nam có 35% số người mắc ung thư, do sử dụng thực phẩm không an toàn.

Thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp bảo đảm an toàn, các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho hội viên, nông dân về an toàn thực phẩm; nhiều phong trào sáng kiến được thực hiện hiệu quả như cuộc vận động “Vì môi trường trong sạch, vì sức khỏe cộng đồng nông dân sản xuất, chế biến, tiêu dùng và bán ra thị trường các sản phẩm nông nghiệp an toàn”; Xây dựng nhiều mô hình tổ, nhóm nông dân sản xuất nông sản an toàn;  tổ chức cho nông dân ký cam kết, thực hiện 3 không “Không sản xuất rau không an toàn; không giết mổ gia súc, gia cầm không an toàn; không kinh doanh phụ gia thực phẩm không có trong danh mục”. Tuy nhiên, nhiều nơi các cấp Hội chưa chủ động xây dựng kế hoạch công tác an toàn thực phẩm. Luật An toàn thực phẩm, các qui định sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng an toàn thực phẩm chưa được phổ biến sâu rộng đến nông dân. Chưa thường xuyên tham gia giám sát sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản và vật tư nông nghiệp; chưa chú trọng hỗ trợ nông dân xây dựng thương hiệu, liên kết chuỗi cung ứng nông sản an toàn. Chi phí cho sản xuất nông sản sạch cao nhưng khó tiêu thụ, khó phân biệt với nông sản thông thường, gây  thiệt hại  cho người sản xuất. Do đó việc vận động,  hỗ trợ cho nông dân yên tâm sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp an toàn  là rất cần thiết.

Nhằm tăng cường thực hiện Chỉ thị số 08 - CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Chỉ thị số 13 /CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Hội Nông dân Việt Nam đã đề ra về việc sản xuất sản phẩm nông nghiệp chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban hành Nghị quyết về "Tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp đảm bảo an toàn".

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU
1-  Quan điểm
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội VI Hội Nông dân Việt Nam về sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp an toàn là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác lãnh đạo của Ban Thường vụ Trung ương Hội.
Nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội trong việc tham gia đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe nhân dân; phát huy truyền thống lao động sáng tạo của nông dân trong việc sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, góp phần phát triển nền nông nghiệp sạch bền vững, thân thiện với môi trường, đảm bảo yêu cầu hội nhập quốc tế và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

2- Mục tiêu
a) Mục tiêu tổng quát
Nâng cao nhận thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng cho cán bộ, hội viên, nông dân;
Các cấp Hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giám sát nông dân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp đảm bảo an toàn.
Tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của nông dân về sản xuất, kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm là bảo vệ sức khỏe, lợi ích cho chính họ và cộng đồng.

b) Mục tiêu cụ thể:
- Các cấp Hội đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng nông sản an toàn thực phẩm; xây dựng văn hóa “Nông dân nói không với thực phẩm bẩn"; xây dựng mô hình tổ, nhóm nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn; chủ động, phối hợp giám sát chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm.
- Tiến tới toàn thể hộ nông dân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp đảm bảo an toàn.

Phấn đấu đến năm 2020
- 100% tỉnh, thành Hội và 90% huyện, thị và cơ sở Hội phát động phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp an toàn.
- Hàng năm, 100% các chi, tổ Hội tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về an toàn thực phẩm.
- 100% hộ nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản đăng ký, cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm và trên 60% các hộ đăng ký được công nhận.
- 100% các dự án, mô hình, tổ nhóm nông dân do các cấp Hội xây dựng, tổ chức sản xuất, kinh doanh nông sản đảm bảo an toàn thực phẩm và duy trì phát triển bền vững.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1- Thông tin, tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của nông dân, tạo sự chuyển biến căn bản trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng sản phẩm nông nghiệp đảm bảo an toàn 
- Tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách và các qui định pháp luật của Nhà nước về sản xuất, kinh doanh, bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản an toàn trong các hội nghị, sinh hoạt chi tổ Hội, trên các phương tiện thông tin của Hội.
- Phối hợp với cơ quan chuyên môn mở các lớp tập huấn phổ biến kiến thức, hướng dẫn cho nông dân sử dụng đúng quy định, kỹ thuật thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi và phân bón trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm.
- Phát động phong trào rộng khắp trong nông dân về sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng.
- Tổ chức cho hội viên, nông dân đăng ký, cam kết thực hiện sản xuất, kinh doanh, bảo quản, chế biến nông sản an toàn thực phẩm.

2- Xây dựng và nhân rộng các mô hình nông nghiệp, thủy hải sản an toàn; quảng bá, hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản an toàn 
- Các chương trình, dự án, mô hình về chăn nuôi, trồng trọt do các cấp Hội triển khai, thực hiện phải đảm bảo quy trình, kỹ thuật an toàn thực phẩm; phong trào sản xuất kinh doanh giỏi phải gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm.
- Duy trì, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, ứng dụng chế phẩm sinh học, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến; mô hình tổ, nhóm, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn.
 - Phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước tạo điều kiện kỹ thuật, chuyên môn, huy động nguồn lực xây dựng các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản an toàn; chủ động phối hợp, hỗ trợ chứng nhận các hộ nông dân, tổ, nhóm, hợp tác sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn.
- Tổ chức các sự kiện, hội chợ, bình chọn, quảng bá, tôn vinh nông dân có thành tích xuất sắc, tôn vinh sản phẩm nông nghiệp chất lượng an toàn; hỗ trợ nông dân xây dựng chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp an toàn .

3 -Tham gia giám sát việc chấp hành pháp luật an toàn thực phẩm ở nông thôn
- Các cấp Hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp giám sát  công tác quản lý nhà nước và sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật theo qui định của pháp luật.
- Giám sát các hộ nông dân trong quá trình chăn nuôi, trồng trọt, bảo quản, chế biến bảo đảm an toàn nông sản thực phẩm.
- Vận động nông dân tích cực đấu tranh, phát hiện, tố giác với các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm, đặc biệt các hành vi sử dụng chất cấm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản thực phẩm.
- Tham gia phản biện, xây dựng chính sách bảo vệ quyền lợi chính đáng cho nông dân, đề xuất biện pháp xử lý các tổ chức, cá nhân thông tin sai sự thật gây thiệt hại đến sản xuất, kinh doanh của nông dân.

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1- Các tỉnh, thành Hội xây dựng kế hoạch, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết phù hợp thực tế ở địa phương. Hàng năm, báo cáo kết quả,  tình hình thực hiện Nghị quyết về Trung ương Hội.
2- Các ban, đơn vị Trung ương Hội chủ động tham mưu triển khai, thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; xây dựng các mô hình liên kết, hợp tác sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn.
3- Định kỳ tổ chức sơ kết hàng năm, tổng kết 5 năm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết và tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể  tiêu biểu.

Giao Ban Xã hội - Dân số, Gia đình Trung ương Hội  phối hợp với các ban, đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Hội./.
 
Nơi nhận:                                                                   T/M BAN THƯỜNG VỤ
- Ban Bí thư TW Đảng (để báo cáo);                                CHỦ TỊCH
- Ban Dân vận TW Đảng;
- BanTuyên giáo TW Đảng;                                                  (Đã ký)
- Ủy ban TW MTTQVN ;       
- VP TW Đảng;                                                              
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Bộ NN&PTNT;                                                               Lại Xuân Môn
- Bộ Công thương;                                               
- HND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các ban, đơn vị TW Hội;
- Lưu TW Hội.