Banner2021
08:56 +07 Thứ hai, 15/07/2024
Rss

Trang nhất » HỘI ND-NB » HOẠT ĐỘNG HỘI KHẮP NƠI

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Hội Nông dân Việt Nam thực hiện những nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ mới

Thứ ba - 26/12/2023 14:26

Sáng nay, 26/12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023- 2028. Sau đây, Báo điện tử Dân Việt xin trích đăng bài phát biểu này.

Sáng nay, 26/12, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dự Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam. Tại Đại hội, đồng chí Tổng Bí thư đã có bài phát biểu quan trọng.

Sáng nay, 26/12, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dự Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam. Tại Đại hội, đồng chí Tổng Bí thư đã có bài phát biểu quan trọng.

Mở đầu bài phát biểu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: Tôi xin phép đặt tên cho tiêu đề phát biểu của tôi là: Phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ vẻ vang của dân tộc trong thời kỳ mới.
Nội dung như trên vừa có kế thừa những thành tựu, kết quả, những kinh nghiệm của nhiều khóa trước, đồng thời cũng nhìn về tương lai, để chúng ta dự báo những tình huống khả năng có thể xảy ra, lường trước và chúng ta có những chủ trương cho sát, đúng với thực tiễn cuộc sống để phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò vô cùng to lớn của nông dân nước ta.
Tôi đã từng nhấn mạnh rằng: Bằng tất cả sự khiêm tốn, có thể nói rằng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.
Riêng về nông nghiệp , có thể khẳng định đã có sự thay đổi rất lớn. Nông nghiệp hóa, hiện đại hóa, và đời sống của nông dân xin mời các đồng chí về nông thôn, về quê thấy khác xa ngày trước. Trong bối cảnh đó, tôi muốn nói rằng, chúng ta đặt Đại hội của trong bối cảnh thế giới đang phát triển, nhưng mà đặc biệt Việt Nam chúng ta phát triển, nhiệm kỳ vừa qua của Đại hội Hội Nông dân chúng ta đóng góp một cách hết sức to lớn.

Nước ta là một nước đi lên từ nông nghiệp, trước đây 90% là nông nghiệp nhưng bây giờ đang công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đi thẳng vào những cái tiên tiến nhất.

Nông dân có vai trò rất quan trọng trong suốt chiều dài lịch sử đất nước

Chúng ta đều đã biết, trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, nông dân nước ta có một vai trò rất là quan trọng trong quá trình khai phá đất đai, mở mang bờ cõi, lập lên non sông đất nước Việt Nam, luôn nêu cao truyền thống yêu nước, chí khí anh hùng, bất khuất của dân tộc, không ngại gian khổ, không sợ khó khăn, hy sinh, sẵn sàng dấn thân trong các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, giành lại độc lập tự do, thống nhất đất nước, bảo vệ và giữ gìn nền độc lập dân tộc của nước nhà.

Toàn văn bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 2.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam.

Trong suốt quá trình xây dựng, phát triển và đổi mới đất nước, nông dân Việt Nam luôn luôn là lực lượng đông đảo nhất, và có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn, đưa nước ta từ chỗ thiếu lương thực vươn lên đáp ứng được nhu cầu trong nước và trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu hàng đầu trên thế giới về gạo, thủy sản và một số nông sản khác đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia, điều này chắc chắn rằng không ai có thể nói khác, và chúng ta tự hào về điều này.

Với đức tính cần cù chịu khó, ham học hỏi dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám đổi mới sáng tạo nông dân Việt Nam ta đã không ngừng nỗ lực vươn lên, từng bước xóa đói giảm nghèo, và làm giàu cho gia đình cho quê hương, cho xã hội. Trình độ học vấn của nông dân cũng từng bước được nâng cao, sản xuất kinh doanh nông nghiệp không ngừng được đổi mới. Dần dần thích ứng với cơ chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tích cực tham gia hợp tác, liên kết chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển kinh tế, khôi phục và phát triển ngành nghề nông thôn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, ngày càng khẳng định vị thế quan trọng trong xã hội và phát huy tốt hơn vai trò là chủ thể, là trung tâm, nòng cốt trong công cuộc phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Đảng và Nhà nước đánh giá cao những đóng góp quan trọng của nông dân trong sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước, góp phần vào sự thành công của công cuộc nông thôn mới, đưa ngành nông nghiệp, kinh tế nông thôn ngày càng phát triển trở thành trụ lực đỡ vững chắc của nền kinh tế quốc dân góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.

Trong kết quả và thành công đó, có sự đóng góp rất quan trọng của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam qua các thời kỳ. Và hôm nay, tôi lại rất vui mừng nhận thấy, trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn, chịu nhiều tác động tiêu cực nhất là khi tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó lường, xung đột cục bộ với các nước, khủng hoảng kinh tế thế giới và đại dịch Covid- 19 xảy ra đã tác động lớn tới chuỗi sản xuất và phân phối trên phạm vi toàn cầu.

Song, với sự đoàn kết, chung sức vượt khó, của cộng đồng doanh nghiệp, giai cấp nông dân, sự đồng thuận của cả xã hội, các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã có nhiều cố gắng nỗ lực, cùng các cấp các ngành góp phần đưa ngành nông nghiệp và kinh tế nông thôn nước ta từng bước vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì nhịp độ tăng trưởng ở mức khá cao, khá toàn diện với những kết quả rất ấn tượng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển, tăng trưởng kinh tế chung của cả nước và bảo đảm an sinh xã hội.

Toàn văn bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 3.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với đại biểu dự Đại hội.

Trong điều kiện khó khăn của Đại dịch Covid-19, các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã có nhiều hoạt động sáng tạo, chủ động đổi mới phương thức hoạt động, làm tốt công tác tập hợp, tuyên truyền, vận động bà con nông dân thực hiện 2 mục tiêu của Chính phủ đề ra là kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 và khôi phục, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn. Hai chủ trương đó chúng ta đã công bố công khai và tất cả đều biết rồi, đều quyết tâm làm theo hướng này rồi và thực tế bây giờ có đạt được không? Rõ ràng là thực tế chúng ta đạt được, không những đạt được mà có thể khẳng định là làm rất tốt.

Các cấp Hội đã có nhiều cố gắng tập trung củng cố tổ chức, đổi mới công tác vận động nông dân, tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa xã hội thiết thực như chương trình "Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình", hoạt động kết nối hỗ trợ nông dân các vùng miền giúp nhau thu hoạch, tiêu thụ nông sản, vừa tập trung phòng chống dịch, vừa đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp phục vụ xuất khẩu và hỗ trợ nền kinh tế, góp phần cùng cả nước vượt qua đại dịch Covid-19.

Các phong trào thi đua yêu nước do Hội Nông dân Việt Nam phát động có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ hội viên nông dân tham gia, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội và giảm nghèo bền vững. Vai trò của Hội là trung tâm, là nòng cốt cho các phong trào nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường ngày càng được thể hiện rõ nét.

Việc Hội Nông dân Việt Nam phối hợp tổ chức các hoạt động nông dân đối thoại với Thủ tướng Chính phủ và cấp ủy, chính quyền các cấp, cũng mang nhiều ý nghĩa chính trị và xã hội, kịp thời tháo gỡ khó khăn, thôi thúc, cổ vũ các tầng lớp nông dân hăng hái đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo sự đồng thuận cao trong việc triển khai các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội của đất nước và của từng địa phương.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng, trân trọng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của giai cấp nông dân và của các cấp hội nông dân trong cả nước. Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ thiện chí, hợp tác có hiệu quả của các tổ chức nông dân trên thế giới và bạn bè quốc tế đối với Hội Nông dân Việt Nam, và sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn của nước ta. Vai trò quan trọng vẫn là của Hội Nông dân chúng ta.

Tuy nhiên, ta không nói một chiều và không chủ quan, bởi vì bên cạnh những kết quả và thành tích đã đạt được, hoạt động của Hội và phong trào nông dân vẫn còn nhiều việc cần phải làm tiếp để đạt hiệu quả tốt hơn nữa. Tôi đồng tình với những nhận định rất thẳng thắn, trách nhiệm mà trong dự thảo các Văn kiện Đại hội đã chỉ ra đối với những vấn đề còn hạn chế trong công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ qua. 

Đó là, mặc dù đã có nhiều cố gắng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhưng công tác Hội và phong trào nông dân vẫn chưa bắt kịp yêu cầu của thực tiễn tình hình đất nước, chưa theo kịp sự phát triển nhanh chóng của xã hội công nghệ, và hội nhập quốc tế sâu rộng, hoạt động của các cấp Hội ở một số nơi còn chậm đổi mới, hiệu quả chưa cao, chưa khơi dậy thật mạnh mẽ niềm tin, tiềm năng, sức sáng tạo của nông dân. 

Dịch vụ tư vấn hỗ trợ đào tạo nghề còn nhỏ, chưa đa dạng. Việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng khó khăn, vướng mắc của nông dân có nơi, có lúc chưa kịp thời. Việc phổ biến thông tin cho hội viên nông dân về chính sách nhập khẩu của các nước, của thị trường quốc tế, vận động thu hút các nguồn lực quốc tế hỗ trợ nông dân nông thôn cũng còn hạn chế.

Việc tham gia giám sát phản biện hiệu quả chưa cao, một bộ phận cán bộ Hội chậm đổi mới tư duy, trình độ năng lực chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ đổi mới, phong trào nông dân phát triển chưa đồng đều, sự hợp tác liên kết sản xuất, kinh doanh còn thiếu bền vững hiệu quả chưa cao, phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp chưa sâu, chưa rộng, một bộ phận nông dân trình độ năng lực thấp, đời sống còn khó khăn, an ninh nông thôn một số nơi cũng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn. Nhất là ở một số vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có phải hay không thì các đồng chí cùng trao đổi thảo luận, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật. Trên tinh thần xây dựng, chúng tôi mạnh dạn gợi ý những điều như vậy để các đồng chí quan tâm.

Toàn văn bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 4.

Các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Hội Nông dân Việt Nam qua các thời kỳ dự Đại hội.

Hội Nông dân Việt Nam cần đổi mới phương thức hoạt động

Thời gian tới dự báo tình hình thế giới và khu vực còn tiếp tục có những diễn biến phức tạp và khó lường, bên cạnh mặt thuận lợi là cơ bản, cũng không ít những yếu tố khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột cục bộ, tranh chấp thương mại, tác động mạnh đến chuỗi sản xuất và phân phối toàn cầu, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV đã tác động toàn diện sâu sắc đến tất cả các quốc gia trên thế giới, các vấn đề an ninh phi truyền thống như dịch bệnh, biến đổi khí hậu… cũng ngày càng bất định và khó dự báo tác động đến phạm vi rộng hầu khắp các nước trên thế giới.

Ở trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước đã tăng lên, vị thế uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao, đã tạo ra những tiền đề quan trọng để thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, song chúng ta cũng phải thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật là chúng ta phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, tác động lớn tới nền nông nghiệp và đời sống nông dân nước ta. 

Đó là: Hội nhập của chúng ta còn hạn chế; chưa sâu rộng, đang đặt ra yêu cầu phải tăng nhanh năng suất lao động, giá trị và sức cạnh tranh của hàng hoá nông sản; sự phát triển của khoa học công nghệ, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 gắn với chuyển đổi số, kinh tế số là động lực dẫn dắt xu thế phát triển nông nghiệp sẽ tác động sâu sắc đến đời sống, việc làm của nông dân. Xu thế biến đổi xã hội nông thôn truyền thống, mặt trái của toàn cầu hoá và không gian mạng cũng là những thách thức lớn đối với việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, đòi hỏi chúng ta phải nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị, niềm tin của nông dân đối với Đảng và Nhà nước. Tôi xin gợi ý, dự báo bối cảnh sắp tới sẽ như thế để chúng ta thảo luận, cho ý kiến, để không thoả mãn, chủ quan với những gì đã đạt được.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: Nông dân ta giàu thì nước ta giàu, nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh". Đồng thời Người cũng khẳng định, nông dân là lực lượng to lớn của dân tộc, đồng minh trung thành của giai cấp công nhân, muốn kháng chiến kiến quốc thành công, ắt phải dựa vào lực lượng nông dân. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sợi chỉ đỏ xuyên suốt đã được Đảng ta quán triệt, vận dụng sáng tạo trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng đất nước ta suốt mấy chục năm qua.

Hiện nay, Đảng và nhà nước đã xác định nông nghiệp là lợi thế quốc gia, là trụ đỡ của nền kinh tế, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh - quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước; đồng thời, ban hành nhiều chủ trương, chính sách để thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, "gắn xây dựng giai cấp nông dân với phát triển nông nghiệp và quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa nông thôn, tạo điều kiện để cư dân nông thôn trở thành cư dân đô thị mà không dẫn đến di cư quy mô lớn"; cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh; xác định nông dân là chủ thể, trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Những ý này rất lớn và cơ bản chúng ta cần quan tâm.

Vấn đề đặt ra là trong bối cảnh hiện nay, thì phát triển nền nông nghiệp sinh thái có những thuận lợi và khó khăn gì? Người nông dân cần có những thay đổi gì trong tư duy và hành động để thực sự là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới? 

Trong xu thế số lao động nông thôn ngày càng giảm, có xu hướng già hoá; lao động dư thừa tại các khu công nghiệp, đô thị sẽ di cư khỏi nông thôn ra đô thị tìm việc, các cấp Hội Nông dân Việt Nam cần đổi mới phương thức hoạt động ra sao để ngang tầm nhiệm vụ, đủ sức đồng hành, giúp sức, hỗ trợ nông dân trong 5 năm tới, và xa hơn nữa trong xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh, cùng cả nước hướng tới mục tiêu trở thành một nước có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045? Mục tiêu đề ra như thế được không, có điều kiện như vậy có làm được không, có quyết tâm làm được không?

Đó là xu thế phát triển chung, vì vậy tôi tha thiết kêu gọi và đề nghị các cấp Hội Nông dân nước ta cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức, chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội, tuyệt đối không chủ quan, tự mãn, xây dựng Hội NDVN chúng ta ngày càng vững mạnh, thực sự là tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của nông dân, phát huy vai trò là trung tâm, là nòng cốt cho phong trào nông dân, là cầu nối với Đảng, Nhà nước và là nhân tố tích cực trong khối đại đoàn kết dân tộc, liên minh nông dân – trí thức, chủ động tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, đối ngoại nhân dân.

Việc đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Hội phải đáp ứng được yêu cầu nâng cao trình độ, đời sống vật chất và tinh thần của nông dân cùng với sự phát triển của đất nước. Phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông thôn, kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Tăng cường dân chủ ở cơ sở, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh, tích cực hội nhập quốc tế, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước.

Báo cáo của Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam khoá VII trình Đại hội VIII lần này đã quán triệt nghiêm túc những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội XIII và các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII của Đảng, nhất là Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cụ thể hoá các quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội NDVN đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Tôi đề nghị các đồng chí tập trung thảo luận để đánh giá đúng tình hình, tổng kết sâu sắc thực tiễn, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện một cách thiết thực, có hiệu quả cao cho Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ mới. Tôi xin nhấn mạnh và gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội thảo luận, xem xét, quyết định:

Một là, đề nghị các cấp Hội nông dân cần tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, đảm bảo tinh, gọn, hoạt động hiệu quả, sáng tạo, xây dựng đội ngũ Hội ND các cấp bảo đảm số lượng, chất lượng, đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là ở cơ sở. Nâng cao trình độ, nhận thức về hội nhập, hợp tác quốc tế, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Hội các cấp, gắn đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị với nghiệp vụ công tác Hội ND, quan tâm đến đối tượng chi hội trưởng Chi Hội Nông dân, nâng cao chất lượng hội viên, củng cố cơ sở Hội vững mạnh.

Hai là, các cấp Hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đa dạng hoá công tác tuyên truyền, khơi dậy ý chí, khát vọng của nông dân gắn với các hoạt động thiết thực của Hội. Phát huy vai trò của Hội Nông dân tham gia thực hiện các đề án, dự án phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn, gắn với tuyên truyền vận động để đổi mới phương thức hoạt động. Gắn công tác vận động với giải quyết tốt lợi ích thiết thân của hội viên nông dân, nâng cao hơn nữa nhận thức về chính trị, về lòng tự hào dân tộc, tự hào về sự phát triển của nông dân nước ta, phát huy giá trị cốt lõi và những phẩm chất cao đẹp của người nông dân Việt Nam, tích cực xây dựng xã hội nông thôn văn minh, ngày càng hiện đại, phát triển mạnh chi hội, tổ chức hội nông dân nghề nghiệp để đổi mới phước thức hoạt động.

Phát huy vai trò của các mô hình, câu lạc bộ, để tập hợp đoàn kết rộng rãi hơn nữa nông dân làm nòng cốt phát triển các phong trào nông dân.

Ba là, Hội Nông dân Việt Nam tăng cường tham gia đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho lao động nông dân, tuyên truyền vận động nông dân tham gia học nghề, tư vấn về nghề nghiệp, việc làm, thành lập doanh nghiệp, trang trại và cơ sở sản xuất kinh doanh. Làm tốt vai trò là đầu mối tổ chức truyền thông và tham gia tập huấn đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với mô hình sản xuất kinh doanh giỏi. Tổ chức tốt các hoạt động cung ứng vật tư nông nghiệp, hỗ trợ nông dân đầu tư sản xuất, nuôi trồng… Tham gia cung cấp một số dịch vụ công, đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư. Nâng cao hiệu quả công tác tín dụng, hỗ trợ vốn, kết nối thị trường, quảng bá xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, đăng ký bảo hộ thương hiệu hàng hoá cho nông dân.

Các cấp Hội cần tích cực tham gia kinh tế tập thể trong nông nghiệp; tập trung vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã, triển khai có hiệu quả các mô hình liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị.

Bốn là, đề nghị các cấp Hội ND tích cực tham gia mạnh mẽ hơn nữa các chương trình mục tiêu quốc gia; nâng cao nhận thức, vận động hướng dẫn nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, thông minh, ứng dụng công nghệ số. Tuyên truyền vận động hướng dẫn nông dân thực hiện nếp sống văn minh, khôi phục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống của dân tộc. Đẩy mạnh việc tuyên truyền vận động nông dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân tham gia bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện nhằm thực hiện tốt hơn nữa chính sách an sinh xã hội.

Năm là, nên đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả việc tham gia giám sát, phản biện xã hội của Hội ND các cấp, nhất là các nội dung liên quan về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tham gia giám sát hoạt động của chính quyền, thực hiện công vụ của đảng viên, cán bộ, công chức; phát huy quyền làm chủ của nông dân ở cơ sở, tham gia giải quyết, hoà giải những mâu thuẫn trong nội bộ nông thôn; giải quyết những khó khăn, búc xúc của nông dân, giữ gìn sự đoàn kết; tích cực tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tuyên truyền vận động nông dân, ngư dân tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững độc lập dân tộc và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, biển đảo của đất nước.

Sáu là, chủ động tích cực tham gia hội nhập và mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về chủ trương, chính sách phát triển đất nước và đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, những thành tựu trong công cuộc xây dựng đất nước, giá trị văn hoá của con người và đất nướcViệt Nam đến tất cả các tổ chức, đối tác, bạn bè quốc tế. Phát huy vai trò của Hội NDVN là một thành viên của tổ chức nông dân trong khu vực và quốc tế, hỗ trợ xuất khẩu hàng hoá nông dản cho nông dân; thu hút các nguồn lực quốc tế để hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Phát huy vai trò của nông dân tích cực tham gia các hoạt động hợp tác, trao đổi, giới thiệu hàng hoá nông sản giữa nông dân nước ta với nông dân các nước, góp phần đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân.

Vừa qua việc này chúng ta đã làm rất tốt, bây giờ có thể sơ kết rút kinh nghiệm và tiếp tục mở rộng vấn đề này. Thị trường của chúng ta còn lớn lắm, có thể mở rộng quan hệ với các nước để đẩy mạnh xuất khẩu nông sản.

Bảy là, các cấp Hội ND cần tăng cường phối hợp và thực hiện có hiệu quả hơn nữa các chương trình phối hợp với các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội cùng cấp. Tiếp tục đổi mới phong cách, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp. Lấy sự gương mẫu của mỗi đồng chí uỷ viên để làm nền tảng, tập trung dân chủ là nguyên tắc, vận động thiết thực là phương thức hoạt động; nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp uỷ, nhất là người đứng đầu Hội ND các cấp. Đây là việc làm có ý nghĩa quyết định đến chất lượng hoạt động của tổ chức Hội.

(Theo nguồn Báo Dân Việt)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn

 

LIÊN KẾT WEBSITE

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC

THƯ VIỆN ẢNH

THỜI TIẾT NINH BÌNH

HÔM NAY NGÀY MAI
oC - oC oC - oC
Độ ẩm:  Độ ẩm: 
Nguồn: TTKTTVTW

THỐNG KÊ TRUY NHẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 272

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 271


Hôm nayHôm nay : 36565

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 891540

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 31251188