Banner2021
05:13 EDT Thứ bảy, 13/07/2024
Rss

Trang nhất » HỘI ND-NB » HOẠT ĐỘNG HỘI KHẮP NƠI » TW Hội

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM LẦN THỨ VIII THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Thứ tư - 27/12/2023 03:18

Sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển", Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Đại hội đề ra và thành công tốt đẹp.

Quang cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.

Quang cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.

Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27/12/2023 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Việt Nam, Hà Nội với sự tham gia của 995 đại biểu chính thức, là những cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 10 triệu cán bộ, hội viên nông dân trong cả nước. Đại biểu dự đại hội có đại diện đủ 54/54 dân tộc. Độ tuổi bình quân của các đại biểu: 47,8 tuổi; đại biểu cao tuổi nhất: 68 tuổi; đại biểu ít tuổi nhất: 22 tuổi.

Đại hội vui mừng, phấn khởi được đón tiếp đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội. Có trên 300 đại biểu được mời là các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức Chính trị - xã hội; các đồng chí lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố; các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN (khóa VII) và các thời kỳ đã nghỉ hưu, chuyển công tác về dự Đại hội.

Tại phiên khai mạc trọng thể, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo đại hội, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam. Tham dự và đưa tin đại hội có gần 100 phóng viên, nhà báo của trên 40 cơ quan thông tấn, báo, đài của Trung ương và của địa phương.

Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII với tiêu đề: "Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh; phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"; Dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII và bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm 2023 -2028.

* Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam đề ra 05 mục tiêu gồm:

(1)Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đủ phẩm chất, năng lực, tâm huyết với công tác Hội và phong trào nông dân, tận tụy phục vụ nông dân; phát triển và nâng cao chất lượng hội viên, xây dựng và củng cố cơ sở Hội vững mạnh.

(2)Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân ngày càng được nâng cao cùng với sự phát triển của đất nước; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân, nâng cao năng lực làm chủ của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn.

(3) Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào nông dân; đẩy mạnh phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" gắn với hỗ trợ nông dân khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phát triển các mô hình liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị, các tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động hiệu quả trong nông nghiệp, nông thôn.

(4) Xây dựng người nông dân văn minh, giàu lòng yêu nước, có ý thức làm chủ, trách nhiệm xã hội, tôn trọng pháp luật và nếp sống văn minh; nâng cao trình độ, năng lực quản lý, sản xuất kinh doanh, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của nông dân để phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững, xây dựng nông thôn hiện đại, phồn vinh, hạnh phúc, dân chủ, văn minh, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái.

(5) Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh hợp tác quốc tế và hoạt động đối ngoại nhân dân, thu hút và phát huy các nguồn lực góp phần nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân.

* Đại hội đã biểu quyết thông qua 17 chỉ tiêu, đề ra 7 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2023 - 2028 cùng 3 nhiệm vụ đột phá là: Đổi mới mạnh mẽ phương thức tập hợp, đoàn kết nông dân; Tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp; Nâng cao trình độ, kỹ năng cho nông dân và cán bộ Hội các cấp.

* Đại hội đã thông qua toàn văn Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung), gồm 08 chương với 26 điều.

* Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII và các chức danh lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội quyết định số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII (nhiệm kỳ 2023 - 2028) là 119 ủy viên; tại Đại hội đã bầu 111 ủy viên (khuyết 08 ủy viên sẽ kiện toàn sau đại hội). Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ nhất đã họp ngày 26/12/2023, bầu 18 ủy viên Thường vụ, (khuyết 03 ủy viên sẽ bổ sung sau); bầu Chủ tịch, và 04 Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII (khuyết 01 Phó Chủ tịch sẽ bầu bổ sung sau); Hội nghị đã bầu Ủy Ban Kiểm tra Trung ương Hội gồm 11 ủy viên. Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VII tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII. Bốn đồng chí: Phạm Tiến Nam, Đinh Khắc Đính, Bùi Thị Thơm và Nguyễn Xuân Định tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII. Đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh, tái cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2023-2028) ra mắt nhận nhiệm vụ tại Đại hội.

Đại hội kêu gọi các cấp Hội, cán bộ, hội viên, nông dân cả nước phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028./.

Huy Hoàng (tổng hợp)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn

 

LIÊN KẾT WEBSITE

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC

THƯ VIỆN ẢNH

THỜI TIẾT NINH BÌNH

HÔM NAY NGÀY MAI
oC - oC oC - oC
Độ ẩm:  Độ ẩm: 
Nguồn: TTKTTVTW

THỐNG KÊ TRUY NHẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 210

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 209


Hôm nayHôm nay : 49407

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 757710

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 31117358