Banner2021
18:29 +07 Thứ tư, 19/06/2024
Rss

Trang nhất » HỘI ND-NB » TIN TỨC

"Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất" - nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Thứ ba - 14/02/2023 08:29

Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

Người dân đến giao dịch tại Bộ phận một cửa cấp xã. Ảnh: PV

Người dân đến giao dịch tại Bộ phận một cửa cấp xã. Ảnh: PV

Những kết quả đã đạt được trong hai năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội và thực hiện Chủ đề công tác năm 2021, năm 2022 về "Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính" là quan trọng, góp phần khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong việc giải quyết những vấn đề thực tiễn cấp bách của tỉnh, cũng như từng ngành, địa phương, đơn vị, cơ sở và góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. 

Đặc biệt, từ thực hiện Chủ đề công tác của Tỉnh ủy, nhận thức và hành động trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương cũng như tinh thần, thái độ làm việc, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên được nâng lên. Niềm tin, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước tăng cao. Yêu cầu đặt ra trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới đòi hỏi phải hành động quyết liệt, hiệu quả cao, có chiều sâu, tầm nhìn xa và khát vọng lớn, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định Chủ đề công tác năm 2023 là: "Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất". Đây được coi là nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là tiền đề để Ninh Bình thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, tạo động lực cho sự phát triển trong những năm tới và hoàn thành mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025, sớm đưa Ninh Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng Sông Hồng, là trung tâm du lịch Quốc gia và khu vực. 

Do vậy, cần có sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, sự quyết liệt trong điều hành của chính quyền các cấp, từ đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về ý thức chấp hành, thực thi các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước một cách tự giác và nghiêm minh; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải nêu cao đạo đức công vụ, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, tạo ra hiệu quả thực chất. Yêu cầu đặt ra trong thực hiện Chủ đề công tác năm nay là các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên phải lựa chọn nội dung, xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa Chủ đề công tác của Tỉnh ủy phù hợp với tình hình địa phương, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của cá nhân. 

Về giữ vững kỷ cương: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên cần tuân thủ và gương mẫu chấp hành nghiêm túc kỷ luật và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị cần rà soát, bổ sung, hoàn thiện, hạn chế tối đa những bất cập của các quy chế, quy định để làm cơ sở thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, mở đường cho đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác. Thực hiện nghiêm các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, về đạo đức văn hóa công vụ, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Thực hiện nhiệm vụ đúng thẩm quyền được giao, không lạm quyền hoặc làm trái công vụ. Mọi hành vi vi phạm pháp luật thuộc thẩm quyền đều phải được xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật, đúng người, đúng tính chất, mức độ và hành vi, hậu quả đã xảy ra. 

Về tăng cường trách nhiệm: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nêu cao hơn nữa trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện đầy đủ quy trình chuyên môn, nghiệp vụ công tác; hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ. Có ý thức xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh; có tinh thần giúp đỡ, phối hợp với đồng nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ. Cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu chỉ đạo, điều hành, giao nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và bảo đảm tính khả thi; đồng thời, phải thường xuyên đôn đốc, đánh giá, kiểm tra, giám sát đến kết quả cuối cùng. Không lùi bước trước khó khăn, phức tạp trong công việc được giao; đem hết khả năng, trách nhiệm để phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ. Kịp thời khắc phục những hậu quả, sai sót; không đùn đẩy, né tránh, đổ lỗi của mình cho người khác. 

Về đổi mới, sáng tạo: Các cấp ủy, người đứng đầu quan tâm phát huy vai trò chủ động, dám nghĩ, dám làm của từng cán bộ, đảng viên; tạo môi trường và khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực công tác, trong đó từng cơ quan, đơn vị, cá nhân chú trọng đổi mới phương pháp, cải cách tác phong, lề lối làm việc nhằm rút ngắn thời gian thực hiện nhiệm vụ, nâng cao năng suất, chất lượng công việc. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, hiểu biết thực tế; tích cực, chủ động đề xuất các sáng kiến và giải pháp mới, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. 

Về hiệu quả thực chất: Từng đơn vị và người đứng đầu phải nghiêm túc trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo phù hợp thực tế, tránh phô trương, hình thức, không được chạy theo thành tích, số lượng công việc, mà phải chú trọng đến việc nâng cao chất lượng công việc, nâng cao trình độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ cụ thể của từng tập thể, từng cá nhân để đạt được hiệu quả cao nhất trong từng khâu công tác. Riêng đối với mỗi cá nhân, phải có nhận thức và thái độ nghiêm túc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không vì thành tích riêng mà bỏ qua những hạn chế, thiếu sót của bản thân; phải đánh giá đúng và phát huy hết trách nhiệm, năng lực công tác của bản thân trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Trong thực hiện nhiệm vụ phải xác định trọng tâm, trọng điểm, giải quyết dứt điểm từng công việc. Có giải pháp khắc phục hạn chế, tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn, những vấn đề dư luận quan tâm, bức xúc; phân tích kỹ để làm rõ nguyên nhân, phân định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để đề xuất giải pháp kịp thời, phù hợp, khả thi. Đối với những vấn đề đột xuất, bất ngờ phải nắm chắc tình hình thực tiễn và căn cứ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để có giải pháp phù hợp và xử lý công việc đạt kết quả cao nhất. 

Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, tin tưởng việc thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 trong toàn tỉnh sẽ đạt được kết quả toàn diện; khơi thông, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể, để lại dấu ấn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2023 và nhiệm kỳ 2020-2025. 

(Theo Báo Ninh Bình)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài viết cũ hơn

 

LIÊN KẾT WEBSITE

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC

THƯ VIỆN ẢNH

THỜI TIẾT NINH BÌNH

HÔM NAY NGÀY MAI
oC - oC oC - oC
Độ ẩm:  Độ ẩm: 
Nguồn: TTKTTVTW

THỐNG KÊ TRUY NHẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 412

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 409


Hôm nayHôm nay : 94621

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2035674

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 29229572