Banner2021
06:17 EDT Thứ bảy, 13/07/2024
Rss

Trang nhất » HỘI ND-NB » PHONG TRÀO NÔNG DÂN » Phong trào khác

Phát huy vai trò của tổ chức Hội Nông dân trong công tác ủy thác vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội

Thứ ba - 16/01/2024 03:30

Trong năm 2023, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) cùng cấp thực hiện tốt việc ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhằm đưa nguồn vốn ưu đãi đến tận tay người thụ hưởng, giúp nhiều hộ nghèo có vốn phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, đóng góp tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo của địa phương...

Đ/c Nguyễn Minh Lộc - Phó chủ tịch thường trực kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác Ngân Hàng CSXH tại xã Thạch Bình- Nho Quan.

Đ/c Nguyễn Minh Lộc - Phó chủ tịch thường trực kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác Ngân Hàng CSXH tại xã Thạch Bình- Nho Quan.

Xác định công tác phối hợp với các tổ chức tín dụng truyền tải vốn cho nông dân sản xuất, kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội, là phương thức để tập hợp nông dân tham gia và gắn bó với tổ chức Hội. Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã đưa nội dung này vào trong chương trình công tác toàn khóa và chương trình công tác hàng năm của Hội.  Để thực hiện tốt chương trình ủy thác cho vay vốn NHCSXH, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh luôn bám sát nội dung ủy thác, Nghị quyết của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh, các văn bản chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và NHCSXH Việt Nam để chỉ đạo cơ sở Hội, các Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) trực thuộc Hội quản lý thực hiện đầy đủ các nội dung ủy thác, đúng chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, của Chính phủ về tín dụng đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác. Hội cũng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến hội viên và nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức như lồng ghép với các hội nghị và các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội ở cơ sở. Bên cạnh đó nhờ có sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ giữa Hội Nông dân, Ngân hàng CSXH cùng chính quyền địa phương nên việc triển khai thực hiện chương trình ủy thác đã bảo đảm chất lượng và đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, 8/8 Hội Nông dân cấp huyện, thành phố ký văn bản liên tịch với Ngân hàng CSXH, 141/141 Hội cấp xã ký Hợp đồng uỷ thác với Ngân hàng CSXH. Số tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) do Hội Nông dân quản lý là 647 tổ TK&VV, 23.483 thành viên vay với số dư nợ 1.065 triệu đồng. Hoạt động ủy thác Ngân hàng CSXH của Hội Nông dân luôn chiếm tỷ trọng cao; chất lượng tín dụng chính sách do Hội quản lý không ngừng nâng cao qua các năm. Hầu hết các hộ vay vốn đều chấp hành nghiêm túc việc trả lãi hàng tháng và trả nợ gốc khi đến hạn; số tổ TK&VV đạt loại tốt chiếm 96,4%, số tổ khá chiếm 1,9%. Bên cạnh đó, Hội cũng làm tốt công tác vận động các hộ vay vốn gửi tiết kiệm, đến nay đã có 100% số tổ TK&VV do Hội quản lý có số dư tiết kiệm, trên 99% số hộ vay tham gia gửi tiết kiệm với tổng số dư tiền gửi 47,5 tỷ đồng, bình quân mỗi hộ có số dư tiền gửi 2,2 triệu đồng, đây cũng là nguồn tiền quan trọng để bổ sung vào nguồn vốn cho vay, đồng thời tạo nguồn tích luỹ giảm bớt gánh nặng cho hộ khi đến hạn trả nợ.
Để đảm bảo an toàn và phát huy hiệu quả nguồn vốn, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ngân hàng CSXH tỉnh tổ chức 04 lớp tập huấn cho 559 lượt cán bộ Hội chuyên trách cấp tỉnh, huyện, xã tham dự với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Cùng với công tác tuyên truyền, Hội Nông dân các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát nguồn vốn ủy thác. Hằng năm, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình quản lý, sử dụng vốn của Hội cơ sở, Tổ TK&VV và đối chiếu hộ vay theo quy định. Cùng với đó, Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát, phân công cán bộ Hội trực tiếp quản lý và giám sát hoạt động của các Tổ TK&VV, đôn đốc các hộ vay trả nợ và trả lãi theo định kỳ. Đồng thời, chỉ đạo các Tổ TK&VV bình xét công khai, dân chủ, đúng đối tượng, hướng dẫn hội viên vay lập hồ sơ, tiến hành phê duyệt, giải ngân kịp thời.
Cùng với nguồn vốn từ Ngân hàng CSXH, Hội Nông dân các cấp phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý 557 tổ liên kết, 10.386 thành viên với dư nợ hơn 2.000 tỷ đồng; quản lý 57,8 tỷ đồng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân. Nguồn vốn từ các ngân hàng và Quỹ HTND đã hỗ trợ thiết thực cho hội viên xây dựng và nhân rộng các mô hình chuyển đổi sản xuất theo hướng hàng hóa. Hội Nông dân từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thụât, công nghệ mới vào sản xuất. Trong năm các cấp Hội tổ chức 1.975 buổi chuyển giao KHKT cho 67.000 lượt hội viên, nông dân tham dự, trong đó có hộ nghèo, cận nghèo và hộ gia đình chính sách khác; qua đó đã giúp hội viên, nông dân nắm bắt nhiều kiến thức và áp dụng có hiệu quả vào trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt, nuôi trồng thuỷ sản. Trong năm, Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp Hội cơ sở giới thiệu tới Ngân hàng CSXH tỉnh thẩm định điều kiện cho vay đối với những cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động tốt để làm điểm cho vay vốn giải quyết việc làm. Qua quá trình thẩm định, Ngân hàng CSXH đã phê duyệt cho vay 04 mô hình với số tiền 3,3 tỷ đồng gồm huyện Kim Sơn 01 mô hình 500 triệu, Tam Điệp 01 mô hình 800 triệu, Yên Mô 01 mô hình 500 triệu; Gia Viễn 01 mô hình 1,5 tỷ đồng góp phần giải quyết gần 100 lao động thường xuyên cho các cơ sở. Đồng thời, khảo sát cho 01 chi hội nghề nghiệp điểm xã Ninh Vân vay 2,6 tỷ đồng với 26 hộ vay. Phối hợp tổ chức thành công chương trình “Tiếp sức nhà nông” tặng 38 xuất quà cho 38 học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi là con em cán bộ tại xã Phú Lộc và Kỳ Phú – huyện Nho Quan …
Từ nguồn vốn vay đã tạo điều kiện và động lực khích lệ hội viên nông dân mạnh dạn đầu tư, tích cực lao động sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp; thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;  xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, góp phần tích cực làm cho số hộ nông dân khá, giàu của huyện tăng lên, số hộ nghèo giảm đáng kể. Thông qua hoạt động của tổ TK&VV đã quy tụ, tập hợp hội viên tham gia vào tổ chức Hội ngày càng cao, góp phần vào việc xây dựng cơ sở hội ngày càng vững mạnh, góp phần củng cố niềm tin, tình đoàn kết, tích cực hỗ trợ nhau trong cuộc sống vươn lên làm giàu, hội viên thêm gắn bó với tổ chức Hội. 
Nhằm góp phần nâng cao đời sống hội viên, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội, trong thời gian tới Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tiếp tục phối hợp tốt với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; chỉ đạo Hội cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đến hội viên, nông dân; nắm chắc tình hình hoạt động của Tổ TK&VV, củng cố kịp thời Tổ trưởng hoạt động kém hiệu quả; thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; nhắc nhở các tổ thực hiện tốt qui chế hoạt động, tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban tại xã, phường hàng tháng. Thực hiện kiểm tra theo chuyên đề hoặc kiểm tra lồng ghép đảm bảo tỷ lệ theo kế hoạch đề ra, tham gia chứng kiến các phiên giao dịch và giao ban với Ngân hàng Chính sách xã hội đầy đủ theo quy định. Thường xuyên đôn đốc các tổ thu hồi nợ lãi tồn đọng, xử lý nợ quá hạn, nợ xấu để góp phần giảm tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu tại địa phương. Tham gia bình xét cho vay đảm bảo đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả. Duy trì, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả, phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên mở các lớp nghề, lớp tập huấn chuyển giao khoa học – kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi cho hội viên nông dân, các thành viên vay vốn để ứng dụng vào sản xuất có hiệu quả nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.
 
Ngọc Huấn
 Ban KT-XH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn

 

LIÊN KẾT WEBSITE

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC

THƯ VIỆN ẢNH

THỜI TIẾT NINH BÌNH

HÔM NAY NGÀY MAI
oC - oC oC - oC
Độ ẩm:  Độ ẩm: 
Nguồn: TTKTTVTW

THỐNG KÊ TRUY NHẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 211

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 207


Hôm nayHôm nay : 52611

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 760914

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 31120562