Banner2021
21:07 EST Thứ tư, 29/11/2023
Rss

Trang nhất » HỘI ND-NB » TIN TỨC

Cuộc thi Báo chí viết về đề tài Du lịch Ninh Bình năm 2022

Thứ tư - 13/04/2022 00:34

Căn cứ Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (01/4/199201/4/2022); Kế hoạch số 137/KH-SDL ngày 28/02/2022 về việc tổ chức Cuộc thi báo chí viết về đề tài du lịch Ninh Bình năm 2022.

Cuộc thi Báo chí viết về đề tài Du lịch Ninh Bình năm 2022

Cuộc thi Báo chí viết về đề tài Du lịch Ninh Bình năm 2022

          Nhằm mục đích tuyên truyền, quảng bá nét đẹp về văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh, các sản phẩm du lịch đặc trưng, những thành tựu đổi mới về du lịch từ khi tái lập tỉnh Ninh Bình đến nay. Qua đó, tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa du lịch của quê hương Ninh Bình. Đặc biệt góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh du lịch Ninh Bình tới du khách trong và ngoài nước, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Để thông tin về Cuộc thi thu hút được rộng rãi các tác giả tham gia hưởng ứng, gửi tác phẩm dự thi.
          Hội Nông dân tỉnh tuyên truyền nội dung Thể lệ Cuộc thi đến đông đảo tới cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh tham gia Cuộc thi báo chí viết về đề tài du lịch Ninh Bình năm 2022.

Thể lệ Cuộc thi Báo chí viết về đề tài Du lịch Ninh Bình năm 2022

     Thực hiện Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (01/4/1992 - 01/4/2022); Kế hoạch số 137/KH-SDL ngày 28/02/2022 của Sở Du lịch về việc tổ chức Cuộc thi báo chí viết về đề tài du lịch Ninh Bình năm 2022;  Căn cứ Quyết định số 52/QĐ-SDL ngày 28/3/2022 của Giám đốc Sở Du lịch về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi báo chí viết về đề tài du lịch Ninh Bình năm 2022, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi với những nội dung cụ thể như sau:

     I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

    1. Cuộc thi báo chí viết về đề tài du lịch Ninh Bình năm 2022 là hoạt động thiết thực kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình (1822 -2022) và 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (01/4/1992 - 01/4/2022). Qua Cuộc thi nhằm tuyên truyền, quảng bá nét đẹp về văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh, các sản phẩm du lịch đặc trưng, những thành tựu đổi mới về du lịch từ khi tái lập tỉnh Ninh Bình đến nay. Qua đó, tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa du lịch của quê hương Ninh Bình.

     2. Xây dựng ngân hàng dữ liệu những bài báo, tác phẩm chất lượng cao về du lịch Ninh Bình. Trao giải cho các tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài Du lịch của tỉnh Ninh Bình. Đặc biệt góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh du lịch Ninh Bình tới du khách trong và ngoài nước, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

     3. Động viên, khuyến khích, tạo sự quan tâm của đông đảo những người làm báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp ở Ninh Bình tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi, sáng tác ra nhiều tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao để giới thiệu quảng bá, tuyên truyền về du lịch Ninh Bình một cách sâu rộng, hiệu quả. Đồng thời tạo điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa những người làm báo viết về du lịch Ninh Bình.

     II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

     - Là công dân Việt Nam, có tác phẩm báo chí về đề tài du lịch Ninh Bình được đăng, phát trên các báo, đài trung ương, địa phương với các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình, ảnh báo chí) do cơ quan có thẩm quyền cấp phép. 

     - Tác giả tham dự Cuộc thi không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các quy định khác của pháp luật. Khuyến khích các tác giả là cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình viết bài dự thi.

      - Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký không được tham gia Cuộc thi. Không hạn chế số lượng tác phẩm dự thi của một tác giả, hoặc nhóm tác giả. Tác giả, nhóm tác giả dự thi nhiều tác phẩm nếu đạt giải sẽ nhận 01giải thưởng cao nhất.

     III. TÁC PHẨM DỰ THI

     1. Yêu cầu chung

     - Tác phẩm báo chí dự thi thể hiện bằng ngôn ngữ tiếng Việt, ngắn gọn, súc tích, ngôn ngữ trong sáng, dễ hiểu; có nội dung bảo đảm tính trung thực, người thật, việc thật, có tác động tích cực tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Du lịch Ninh Bình. Tác giả dự thi phải bảo đảm và chịu trách nhiệm về tính chân thực, chính xác, tính pháp lý và bản quyền của tác phẩm. 

     - Các tác phẩm dự thi phải được đăng, phát trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2022 đến ngày 15/11/2022 trên các báo, đài Trung ương, địa phương với các loại hình báo chí (báo hình, báo nói, báo in, báo điện tử, ảnh báo chí) do cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

    2. Các loại hình báo chí dự thi

    - Báo hình: Phim Tài liệu, phóng sự, bài phản ánh, trao đổi - tọa đàm, phỏng vấn, tọa đàm (thời lượng không quá 30 phút).

    - Báo nói: phóng sự, bàn phản ánh, trao đổi - tọa đàm, phỏng vấn (thời lượng không quá 30 phút).

    - Báo in: bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký. 

    - Báo điện tử: bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký.

    - Ảnh báo chí: dự thi ở 2 loại hình là báo in và báo điện tử bao gồm ảnh đơn, nhóm ảnh, phóng sự ảnh (từ 01 đến 10 ảnh; các tác phẩm ảnh không qua chỉnh sửa làm thay đổi tính chân thực của ảnh).

     3. Nội dung các tác phẩm báo chí dự thi

     - Tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh Ninh Bình về phát triển du lịch; tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử; tiềm năng, thế mạnh của du lịch Ninh Bình;  những thành tựu đổi mới về du lịch sau 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình gắn với phát triển các ngành nghề truyền thống, các sản phẩm du lịch đặc trưng để phát triển kinh tế địa phương.

     - Tuyên truyền góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc bảo vệ di sản, danh lam thắng cảnh; thực hiện nếp sống văn minh tại các khu, điểm du lịch; các giải pháp của tỉnh, các ngành, địa phương để từng bước phục hồi, tạo bứt phá cho hoạt động du lịch sau đại dịch COVID-19; đưa ra các đề xuất, kiến nghị giúp tỉnh và các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, xúc tiến du lịch, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

    - Tuyên truyền gương người tốt việc tốt, những điển hình, nhân tố mới, cách làm hay, sáng tạo trong lĩnh vực du lịch; phê phán những vấn đề, hiện tượng tiêu cực trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

    - Tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động du lịch chính trong dịp kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình góp phần quảng bá, xúc tiến du lịch Ninh Bình, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với bạn bè trong nước và quốc tế.

     IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

    1. Thời gian tổ chức:

    - Thời gian nhận bài dự thi: đến hết ngày 15/11/2022.

    - Thời gian chấm giải: Xong trước ngày 10/12/2022.

    - Lễ công bố và trao giải Cuộc thi: Dự kiến tổ chức trong tháng 12/2022.

    2. Cơ cấu giải thưởng

    Tác giả đạt giải được nhận Giấy chứng nhận và tiền thưởng cho tác phẩm đạt giải. Tùy theo số lượng và chất lượng tác phẩm tham dự, Ban Tổ chức có thể điều chỉnh cơ cấu giải thưởng cho phù hợp với tình hình thực tế, dự kiến như sau:

       1. Báo hình

       - 01 giải A: 5.000.000đ/giải

        - 01 giải B: 3.000.000đ/giải

        - 03 giải C: 1.000.000đ/giải

        2. Ảnh báo chí

     - 01 giải A: 3.000.000đ/giải

     - 02 giải B: 2.000.000đ/giải

     - 02 giải C: 1.000.000đ/giải

     3. Báo in

     - 01 giải A: 3.000.000đ/giải

    - 02 giải B: 2.000.000đ/giải

    - 03 giải C: 1.000.000đ/giải

    4. Báo Điện tử

    - 01 giải A: 3.000.000đ/giải

   - 02 giải B: 2.000.000đ/giải

    - 02 giải C: 1.000.000đ/giải

    5. Báo nói

    - 01 giải A: 3.000.000đ/giải

    - 01 giải B: 2.000.000đ/giải

    - 02 giải C: 1.000.000đ/giải

    - Ngoài ra, Ban Tổ chức Cuộc thi có thể trao một số giải thưởng phụ khác (nếu có).

      V. PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ DỰ THI

      1. Hình thức gửi tác phẩm dự thi

     - Các tác phẩm báo hình, báo nói: tác giả gửi văn bản lời bình kèm theo đĩa CD hoặc VCD ghi hình hoặc USB (mỗi đĩa, USB 01 tác phẩm).

     - Các tác phẩm báo in dự thi cắt tác phẩm dán vào giấy khổ A3 hoặc A4, để lề rộng.

    - Các tác phẩm báo điện tử: copy tác phẩm và in trên giấy A4 (đề rõ đường link), có xác nhận của cơ quan báo chí sử dụng (ký, đóng dấu).

    - Các tác phẩm ảnh báo chí: gửi ảnh màu (khổ 12 x 18 cm) kèm theo bản photo tác phẩm ảnh đã được cơ quan báo chí sử dụng (đối với báo in), copy tác phẩm và in trên giấy A3 hoặc A4 (đề rõ đường link đối với báo điện tử); có chứng nhận của cơ quan báo chí sử dụng (ký, đóng dấu).

     2. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm

        Thí sinh dự thi nộp trực tiếp (hoặc gửi qua đường bưu điện) tác phẩm dự thi về Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình (qua Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch).

        Địa chỉ: Số 06, đường Tràng An, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình trước ngày 15/11/2022 (theo dấu bưu điện). 

        Đồng thời gửi file tác phẩm dự thi (đối với bài viết) qua hộp thư điện tử: xuctiendulich.dl@ninhbinh.gov.vn.
      Lưu ý: Tất cả các tác phẩm dự thi phải ghi rõ: họ và tên tác giả, địa chỉ, số điện thoại, tên cơ quan báo chí sử dụng tác phẩm; thể loại tác phẩm; ngày, tháng, năm đăng, phát tác phẩm.

      (Thông tin chi tiết liên hệ Bà Nguyễn Thị Loan - Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Ninh Bình, điện thoại: 091 4619325).

        Tác phẩm báo chí dự thi nếu vi phạm bản quyền, Luật Báo chí và các quy định của Nhà nước có liên quan và Thể lệ này, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ thu hồi giải thưởng, thông báo cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

TM. Ban Tổ chức

Trưởng ban, Giám đốc Sở Du lịch

Bùi Văn Mạnh

 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn

 

LIÊN KẾT WEBSITE

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC

THƯ VIỆN ẢNH

THỜI TIẾT NINH BÌNH

HÔM NAY NGÀY MAI
oC - oC oC - oC
Độ ẩm:  Độ ẩm: 
Nguồn: TTKTTVTW

THỐNG KÊ TRUY NHẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 56

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 55


Hôm nayHôm nay : 15134

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 522924

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 20679636