Banner2021
18:26 EDT Thứ tư, 27/09/2023
Rss

Trang nhất » HỘI ND-NB » PHONG TRÀO NÔNG DÂN

Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình: Vận động hội viên nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể

Thứ hai - 16/11/2020 03:17

Đ/c Nguyễn Minh Lộc - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội HTX Sông Đằng

Đ/c Nguyễn Minh Lộc - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội HTX Sông Đằng

      Kinh tế tập thể mà nòng cốt là tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX) có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện tái cơ cấu nền nông nghiệp, tạo động lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Trong những năm qua, Hội Nông dân tỉnh xác định việc hỗ trợ nông dân liên kết, tham gia phát triển kinh tế tập thể là nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Tỉnh Hội đã giao chỉ tiêu thi đua về xây dựng, phát triển mô hình kinh tế tập thể do Hội vận động, hướng dẫn thành lập cho các huyện, thành Hội theo từng năm. Đồng thời chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp; về vai trò của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thời kỳ hội nhập; khảo sát, nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của hội viên nông dân, chủ động hướng dẫn hội viên nông dân liên kết, hợp tác theo các nhóm hộ; làm trung tâm kết nối những hộ nông dân trên địa bàn tham gia vào mô hình kinh tế tập thể; khuyến khích, động viên, hướng dẫn nông dân trình tự, thủ tục để thành lập các hình thức kinh tế tập thể; tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề giúp nông dân tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản gắn xây dựng, phát triển mô hình sản xuất kinh tế tập thể với xây dựng chi, tổ Hội nghề nghiệp theo Đề án 24 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam với trọng tâm là xây dựng các tổ, nhóm hợp tác, liên kết từ các nhóm hộ vay vốn Quỹ HTND.
      Hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác
Để giúp cán bộ, hội viên nông dân từng bước nâng cao nhận thức, hiểu biết rõ hơn vai trò, vị trí của kinh tế tập thể trong nền kinh tế. Hàng năm, Hội Nông dân các cấp đã thông qua các kỳ sinh hoạt chi, tổ Hội, các lớp tập huấn, các hội nghị tổ chức tuyên truyền về Luật HTX cho hơn 51.000 lượt cán bộ, hội viên nông dân và các sáng lập viên tham dự với những nội dung chủ yếu như: Chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với thành phần kinh tế tập thể; Luật HTX năm 2012; Nghị quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội các cấp về hướng dẫn phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp…Việc vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia xây dựng và phát triển các hình thức kinh tế tập thể phù hợp với từng địa phương, địa bàn là mục tiêu được Hội Nông dân tỉnh đặt ra trong giai đoạn 2017-2021. Để củng cố và xây dựng các tổ hợp tác, HTX, thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã chú trọng nhân rộng các mô hình Tổ hợp tác, HTX có cách thức tổ chức và quản lý hay, hiệu quả để tuyên truyền nhân diện rộng. Bên cạnh đó các cấp Hội đã có nhiều hình thức, biện pháp giúp các Tổ hợp tác, HTX tiếp cận khoa học, kỹ thuật, dạy nghề, nguồn vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh. Hội Nông dân các cấp phối hợp tổ chức các lớp dạy nghề cho 17.252 hội viên nông dân, có gần 4.000 nông dân được dạy nghề có việc làm, trong đó Hội Nông dân tỉnh trực tiếp tổ chức 8 lớp dạy nghề cho 265 hội viên nông dân. Bên cạnh đó, các cấp Hội cung ứng 1.285,408 tấn phân bón trả chậm cho hội viên nông dân, tổ chức 2.371 buổi chuyển giao KHKT về trồng trọt, chăn nuôi cho 117.338 lượt cán bộ, hội viên nông dân. Các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân được coi trọng. Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã thành lập được 1.329 tổ tiết kiệm và vay vốn, nhận ủy thác 2.33 nghìn tỷ đồng từ Ngân hành chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Quỹ hỗ trợ nông dân với hơn 36 tỷ đồng cho hàng nghìn hộ nông dân vay, góp phần giải quyết nhu cầu về vốn đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống của nông dân, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
      Hội Nông dân tỉnh đã triển khai Đề án “Nông dân nói không với thực phẩm bẩn” với nội dung, bước đi cụ thể, sát với thực tiễn và được đông đảo cán bộ, hội viên nông dân đồng tình hưởng ứng. Hội đã vận động nông dân thành lập và duy trì có hiệu quả 22 cửa hàng Nông sản an toàn, giới thiệu và tiêu thụ hàng trăm sản phẩm nông nghiệp an toàn trong và ngoài tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức, chuyển đổi cách nghĩ, cách làm trong sản xuất nông nghiệp của hội viên nông dân, giúp nông dân vừa tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng và giá trị nông sản; góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
     Xây dựng, hình thành các mô hình kinh tế hợp tác
Trước đây, đa phần nông dân trên địa bàn tỉnh đều thực hiện mô hình sản xuất quy mô hộ gia đình. Các mô hình này nhỏ lẻ, manh mún, chủ yếu làm theo kinh nghiệm truyền thống nên sản phẩm làm ra chất lượng không đảm bảo, tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, giá trị thấp. Bởi vậy, nhiều hộ chán nản không muốn phát triển mô hình. Tuy nhiên, sau khi được giới thiệu, hướng dẫn tham gia các HTX, THT, chi, tổ Hội nghề nghiệp thì nông dân được hưởng rất nhiều lợi ích, được hướng dẫn quy trình sản xuất an toàn, áp dụng khoa học kỹ thuật để có sản phẩm chất lượng tốt, năng suất cao, được vay vốn để đầu tư sản xuất; xây dựng liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm. Do vậy, các mô hình sản xuất đã đem lại hiệu quả kinh tế tốt hơn, nông dân cũng phấn khởi, tích cực hơn khi tham gia các mô hình liên kết. Đến nay, các cấp Hội đã trực tiếp và phối hợp vận động, hướng dẫn thành lập và duy trì hoạt động 236 THT, 53 HTX, 02 chi hội, 09 tổ hội nghề nghiệp do tổ chức Hội Nông dân hướng dẫn, vận động, thành lập. Điển hình có HTX chăn nuôi và thủy sản Sông Đằng – xã Yên Đồng, HTX trồng nấm – xã Gia Tường, HTX sản xuất và tiêu thụ dược liệu xã Yên Sơn, HTX sản xuất và tiêu thụ dược liệu xã Khánh Công....
     Trên cơ sở hỗ trợ của các cấp Hội Nông dân và sự nỗ lực sản xuất của các thành viên tổ hợp tác, hợp tác xã, phần lớn các mô hình kinh tế tập thể hoạt động có hiệu quả. Một số hợp tác xã mới thành lập do quy mô vốn còn ít nên việc sản xuất tuy đạt kết quả nhưng chưa đủ bù chi phí đầu tư. Các hợp tác xã tiếp cận được nguồn vốn hỗ trợ có điều kiện sản xuất ổn định, từng bước mở rộng sản xuất.
Để phát huy tốt hơn nữa vai trò của Hội Nông dân trong vận động nông dân liên kết, tham gia phát triển kinh tế tập thể. Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tập trung vào các nhiệm vụ giải pháp sau:
     Thứ nhất: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về vai trò của kinh tế tập thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đồng thời làm tốt việc khảo sát, nắm chắc nhu cầu, nguyện vọng của nông dân để tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các giải pháp hỗ trợ thực hiện các dự án nông dân khởi nghiệp trong lĩnh vực HTX, hỗ trợ nông dân xây dựng, phát triển các hình thức kinh tế tập thể phù hợp với trình độ sản xuất và nhận thức của nông dân ở mỗi địa phương.
    Thứ haiTiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về phát huy vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng, phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2020 - 2025 và Đề án 24 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về xây dựng chi, tổ Hội nghề nghiệp với trọng tâm là xây dựng các tổ, nhóm hợp tác, liên kết từ các nhóm hộ vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, đặc biệt lựa chọn các chi, tổ hội nông dân theo nghề nghiệp, làm cơ sở để vận động phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn.
    Thứ ba: Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân, nhất là hỗ trợ về vốn thông qua chương trình ủy thác tín chấp với Ngân hàng CSXH và NN& PTNT; từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ quảng bá giới thiệu sản phẩm, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, xúc tiến các hoạt động liên kết với các doanh nghiệp …để hỗ trợ cho các tổ hợp tác, HTX do Hội vận động thành lập.
    Thứ tư:  Làm tốt việc sơ tổng kết, biểu dương khen thưởng và tuyên truyền nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể gắn với xây dựng tổ chức Hội vững mạnh./.

Nguyễn Minh Lộc
                                                                                   Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn

 

LIÊN KẾT WEBSITE

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC

THƯ VIỆN ẢNH

THỜI TIẾT NINH BÌNH

HÔM NAY NGÀY MAI
oC - oC oC - oC
Độ ẩm:  Độ ẩm: 
Nguồn: TTKTTVTW

THỐNG KÊ TRUY NHẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 87

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 86


Hôm nayHôm nay : 10062

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 319166

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19744942