Banner2021
00:05 EST Thứ bảy, 02/12/2023
Rss

Trang nhất » HỘI ND-NB » PHONG TRÀO NÔNG DÂN » Nông thôn mới

Huy động sức mạnh toàn dân xây dựng nông thôn mới

Chủ nhật - 26/07/2020 22:27

Là huyện miền núi còn nhiều khó khăn, khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, huyện Nho Quan đã đề ra nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tế địa phương, huy động sức mạnh trong nhân dân, cùng Nhà nước từng bước hoàn thiện các tiêu chí, nâng cao đời sống người dân, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đường giao thông nông thôn xã Đồng Phong được xây dựng kiên cố. Ảnh: Minh Quang

Đường giao thông nông thôn xã Đồng Phong được xây dựng kiên cố. Ảnh: Minh Quang

Điển hình xã nông thôn mới kiểu mẫu Đồng Phong

 

     Là một trong những xã về đích nông thôn mới (NTM) sớm nhất của huyện Nho Quan năm 2014 và cũng là xã đầu tiên của huyện hoàn thành NTM kiểu mẫu năm 2020, diện mạo xã Đồng Phong hôm nay là niềm mong ước của nhiều địa phương trên địa bàn huyện. Những con đường bê tông rộng rãi kéo dài bao quanh xã; những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát; các cánh đồng rau màu, mô hình trồng cam, bưởi... xanh tốt, sai trái; cảnh quan, môi trường sống sạch đẹp, văn minh, tạo cho diện mạo nông thôn của Đồng Phong, khang trang, hiện đại.

     Được biết, khi bắt tay vào xây dựng xã nông thôn mới cách đây gần chục năm, xã Đồng Phong gặp không ít khó khăn, bởi thu nhập người dân thấp. Nhưng với sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh, huyện, đặc biệt là sự đồng thuận, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, xã Đồng Phong đã đoàn kết, thống nhất cao trong xây dựng NTM và NTM kiểu mẫu, đạt được những thành quả đáng tự hào. 

     Đồng chí Bùi Trần Dự, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đồng Phong cho biết: Điểm mấu chốt và thành công trong xây dựng NTM và NTM kiểu mẫu ở Đồng Phong là do sự đồng thuận của người dân, từ đó huy động tối đa sự ủng hộ, vào cuộc của chính quyền. Người dân được họp bàn, công khai các chủ trương, chính sách, quy hoạch đường làng, ngõ xóm, thực hiện và phấn đấu hoàn thành các tiêu chí theo chương trình..., từ đó tất cả người dân đều hăng hái tham gia, sẵn sàng đóng góp công sức, tiền của để xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu. 

     Năm 2014, xã Đồng Phong được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM. Đến năm 2017, xã được UBND tỉnh lựa chọn là xã điểm của huyện Nho Quan thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2017-2020. Sẵn niềm vui vừa đạt chuẩn NTM, lại được sự quan tâm, tin tưởng, tạo điều kiện của cấp trên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đồng Phong tiếp tục bắt tay, phấn khởi thực hiện các tiêu chí theo yêu cầu xây dựng NTM kiểu mẫu, quyết tâm xây dựng thành công trong thời gian sớm nhất. 

     Sau 3 năm thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu, với sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh, của huyện; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân, xã Đồng Phong đã hoàn thành 14/14 tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, diện mạo nông thôn đổi mới, đời sống người dân được nâng lên với nhiều kết quả phấn khởi: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Nông nghiệp, thủy sản chiếm 38,72%; tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ chiếm 61,28%; giá trị bình quân trên 1 ha đất canh tác và mặt nước nuôi trồng thủy sản đạt 148,5 triệu đồng/ha/năm, tăng 83,5 triệu đồng/ha/năm so với năm đạt chuẩn NTM. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2019 đạt 50,2 triệu đồng/năm, tăng 23,2 triệu đồng so với năm 2014, dự kiến hết năm 2020 sẽ đạt 52 triệu đồng/năm. Đến nay, xã Đồng Phong không còn hộ nghèo (trừ các hộ bảo trợ xã hội và ốm đau, bệnh tật bất khả kháng). Văn hóa-xã hội ngày càng phát triển. Đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Hệ thống chính trị được củng cố và vững mạnh. Xã Đồng Phong cũng vừa đón nhận danh hiệu xã NTM kiểu mẫu của UBND tỉnh, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nho Quan lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

     Từng bước hoàn thiện vững chắc các tiêu chí nông thôn mới

     Đồng chí Trịnh Đức Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Nho Quan cho biết: Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức chính trị-xã hội huyện xác định rõ, mục tiêu xây dựng NTM là để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Hơn nữa, xây dựng NTM thực chất là thực hiện các nội dung cụ thể nhằm đẩy mạnh CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn. Do đó, phải gắn xây dựng NTM với tái cơ cấu nông nghiệp và thực hiện các kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương.          Trong quá trình thực hiện, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Nho Quan đã phát huy vai trò chủ thể của người dân, trong đó coi công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, làm cho dân hiểu, dân tin, hưởng ứng và chủ động thực hiện các nhiệm vụ của mình. Cùng với đó, có cách làm phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, huy động các nguồn lực trong nhân dân phù hợp. Thêm vào đó, huy động và sử dụng lồng ghép có hiệu quả sự hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước và các nguồn lực khác... Huyện Nho Quan cũng ban hành một số chủ trương hỗ trợ các xã xây dựng NTM. Như hỗ trợ các xã đăng ký đạt chuẩn NTM (từ 400 triệu -1 tỷ đồng/xã), hỗ trợ thêm kinh phí mua vật liệu làm đường giao thông nông thôn, hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn 10 triệu đồng/xã, hỗ trợ mô hình xây dựng NTM, mô hình sản xuất từ 10-100 triệu đồng/mô hình... Cấp xã có chính sách hỗ trợ cho các thôn, bản xây dựng hạ tầng, giao thông nông thôn, nhà văn hóa từ 10-200 triệu đồng/nhà văn hóa thôn…

      Với cách làm thận trọng, từng bước vững chắc, đặc biệt huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền địa phương, sự tham gia tích cực và phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội, trong những năm qua, chương trình xây dựng NTM ở huyện miền núi Nho Quan đã đạt được những kết quả phấn khởi. Đến nay, số xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn huyện là 18/26 xã. Dự kiến hết năm 2020, có 21/26 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 80,8% (vượt chỉ tiêu Đại hội). Xã Đồng Phong đạt "xã nông thôn mới kiểu mẫu"; 17 thôn đạt "khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu". Số xã đạt theo nhóm tiêu chí, từ 15-18 tiêu chí, có 5 xã; từ 10-14 tiêu chí, có 3 xã và không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí. 

      Cũng theo đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nho Quan, là địa phương còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, nên trong quá trình xây dựng NTM, huyện Nho Quan đã huy động mọi nguồn lực đầu tư để hoàn thiện các tiêu chí này. Hiện toàn huyện có 22/26 xã đạt chuẩn tiêu chí giao thông; 22/26 xã đạt chuẩn tiêu chí thủy lợi; 26/26 xã đạt chuẩn tiêu chí điện; 26/26 xã được Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm tra đánh giá đạt và cơ bản đạt chuẩn tiêu chí trường học. Đối với cơ sở vật chất văn hóa, đến nay, toàn huyện có 26/26 xã có Nhà Văn hóa; 26/26 xã có khu thể thao; số thôn có Nhà văn hóa, nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng là 274/274; toàn huyện có 20/26 xã đạt chuẩn tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa. Đồng thời, 100% xã có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; 21/26 xã đạt chuẩn tiêu chí số 11 về hộ nghèo; 23/26 xã đạt và 3 xã cơ bản đạt tiêu chí chợ. Các trụ sở xã từng bước được đầu tư nâng cấp, chỉnh trang khang trang, sạch đẹp... Tổng nguồn kinh phí đầu tư cho xây dựng NTM 5 năm qua (2015-2020) là 2.656.638 triệu đồng.

       Giai đoạn 2021-2025, chương trình NTM được huyện Nho Quan tiếp tục xây dựng theo hướng chuyển dần từ lượng sang chất, đảm bảo các tiêu chí được thực hiện và đạt vững chắc, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Phấn đấu hết năm 2025, có 26/26 xã đạt chuẩn NTM; huyện đạt chuẩn NTM; 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định của Trung ương; 16 thôn đạt chuẩn thôn kiểu mẫu. Đối với các chỉ tiêu tác động trực tiếp đến đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân, phấn đấu thu nhập bình quân 48,5 triệu đồng/người/năm khu vực nông thôn; tỷ lệ hộ nghèo dưới 2%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt 100%. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng và ANTT được giữ vững.

Mỹ Hạnh
Nguồn Báo Ninh Bình điện tử

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài viết mới hơn

 

LIÊN KẾT WEBSITE

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC

THƯ VIỆN ẢNH

THỜI TIẾT NINH BÌNH

HÔM NAY NGÀY MAI
oC - oC oC - oC
Độ ẩm:  Độ ẩm: 
Nguồn: TTKTTVTW

THỐNG KÊ TRUY NHẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 81

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 80


Hôm nayHôm nay : 6477

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 25914

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 20714957