Hội Nông dân tỉnh giải ngân vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân

Sáng ngày 27/7/2019, Ban Điều hành Quỹ HTND - Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nông dân huyện Nho Quan tổ chức giải ngân 400 triệu đồng Quỹ Hỗ trợ nông dân cho 11 hộ hội viên vay vốn tại thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan.
Đồng chí Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN trao vốn vay QHTND TƯ cho hội viên nông dân thị trấn Nho Quan (Nho Quan)
      Đây là nguồn vốn vay từ Quỹ HTND Trung ương ủy thác với Dự án “Nuôi bò lai sinh sản”. Với mức vay từ 20 - 50 triệu đồng/hộ, thời hạn 36 tháng, mức phí vay 8,4 %/ năm giúp hội viên nông dân tiếp tục đầu tư con giống, thức ăn chăn nuôi….Nguồn Quỹ này sẽ giúp giải quyết được một phần về vốn để các hộ hội viên nông dân mở rộng quy mô chăn nuôi gắn với liên kết theo chuỗi bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm giúp các cấp Hội tích cực tham gia phát triển nông nghiệp, góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.
Nguyễn Hằng
HND tỉnh Ninh Bình