03:31 +07 Thứ bảy, 15/08/2020

Trang nhất » HỘI ND-NB » VĂN BẢN » Văn bản Trung ương Hội

Biên soạn cuốn Lịch sử phong trào nông dân và hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam (1930 – 2015)

Thứ sáu - 06/06/2014 10:15

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

*

Số  190  - KH/HNDTW

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2014

                                                    

KẾ HOẠCH

Biên soạn cuốn Lịch sử phong trào nông dân

và hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam (1930 – 2015)

 

Ngày 20 tháng 3 năm 2014, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam họp thống nhất biên soạn cuốn Lịch sử phong trào nông dân và hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam (1930 - 2015). Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

1- Mục đích, yêu cầu

- Biên soạn và hoàn thiện cuốn Lịch sử phong trào nông dân và hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam (1930 -  2015).

- Làm rõ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam qua từng chặng đường lịch sử.

- Làm rõ những đóng góp to lớn của giai cấp nông dân và các thế hệ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam.

- Tổng kết, đánh giá những thắng lợi và bài học lịch sử của phong trào nông dân và hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng chung của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của Hội Nông dân các cấp trong giai đoạn mới.

- Việc biên soạn cuốn sách về nội dung cần đảm bảo tính liên tục, hệ thống, khoa học; đảm bảo tính đảng, tính chính xác.

2- Nội dung

- Chỉnh lý, bổ sung cuốn Lịch sử phong trào nông dân và Hội Nông dân Việt Nam (1930 - 1995) đã xuất bản.

- Biên soạn mới lịch sử phong trào nông dân và hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 1996 - 2015.

3- Thời gian thực hiện

Chỉnh lý, bổ sung, biên soạn trong 2 năm: 2014 - 2015. Hoàn thành trình Ban Thường vụ xem xét trước tháng 8/2015. In xuất bản hoàn thành trước ngày 14/10/2015.

4- Kết quả

Kết quả cuối cùng là cuốn sách Lịch sử phong trào nông dân và hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam (1930 - 2015). Dự kiến dung lượng cuốn sách khoảng 850 - 900 trang. In, khổ 16 cm x 24 cm.

5- Kinh phí thực hiện

Tổng số kinh phí dự kiến 1.670.000.000 đồng (Một tỷ sáu trăm bảy mươi triệu đồng), trong đó gồm:

- Kinh phí nghiên cứu, biên soạn: 1.120.000.000 đồng

- Kinh phí in xuất bản: 550.000.000 đồng (in 2.500 cuốn)

Kinh phí lấy từ nguồn ngân sách nhà nước cấp và nguồn hoạt động Hội.

6- Các đơn vị tham gia thực hiện

- Cơ quan chủ quản: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố.

7- Tổ chức thực hiện

a) Trách nhiệm của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam:

- Ban Thường vụ Trung ương Hội thống nhất chủ trương biên soạn cuốn Lịch sử phong trào nông dân và hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam (1930 – 2015) và thành lập Ban Chỉ đạo biên soạn, Ban Biên soạn (có danh sách kèm theo kế hoạch).

- Giao Ban Tuyên huấn Trung ương Hội là đơn vị đầu mối tham mưu Ban Chỉ đạo biên soạn; trực tiếp phối hợp với Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh xây dựng chi tiết nội dung kế hoạch chỉnh lý, bổ sung, biên soạn, kinh phí thực hiện và tổ chức thực hiện kế hoạch.

- Văn phòng Trung ương Hội có trách nhiệm thẩm định dự toán, ký kết các hợp đồng liên quan và đảm bảo kinh phí thực hiện.

- Các Ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội và các tỉnh, thành Hội liên quan trong quá trình biên soạn cuốn lịch sử, tích cực hợp tác, tham gia với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.

b) Trách nhiệm của Viện Lịch sử đảng - Học viện CTQG HCM

- Xây dựng Đề cương chi tiết cuốn Lịch sử phong trào nông dân và hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam (1930 – 2015); kế hoạch triển khai các hoạt động biên soạn trình Ban Chỉ đạo phê duyệt.

- Bố trí nhân lực và tổ chức biên soạn đảm bảo nội dung, tiến độ theo đúng kế hoạch đề ra.

- Tổ chức thẩm định toàn bộ nội dung cuốn sách trình Ban Chỉ đạo biên soạn trước khi nghiệm thu in xuất bản.

Đề nghị các đơn vị, cá nhân và các tỉnh, thành Hội tổ chức thực hiện kế hoạch đạt kết quả tốt./.

 

 

Nơi nhận:

-          Đ/c Chủ tịch TW Hội (báo cáo);

-          Các Đ/c Phó Chủ tịch TW Hội;

-          Viện Lịch sử đảng – HVCTQG HCM;

-          Các Ban, đơn vị thuộc TW Hội;

-          Hội Nông dân 63 tỉnh, thành phố;

-          Lưu VT, Ban TH.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Duy Lượng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Bài viết mới hơn

 

LIÊN KẾT WEBSITE

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC

hotline
Văn bản chỉ đạo đại hội
Nông dân Ninh Bình nói không với thực phẩm bẩn
Công Báo Ninh Bình
Báo Ninh Bình
UBND Ninh Bình

THƯ VIỆN ẢNH

THỜI TIẾT NINH BÌNH

HÔM NAY NGÀY MAI
oC - oC oC - oC
Độ ẩm:  Độ ẩm: 
Nguồn: TTKTTVTW

THỐNG KÊ TRUY NHẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 36


Hôm nayHôm nay : 1929

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 205419

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7783260