Banner2021
00:25 +07 Thứ năm, 07/07/2022
Rss

Trang nhất » HỘI ND-NB » TIN TỨC

Tổ chức Hội và nông dân Ninh Bình trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới

Thứ năm - 02/08/2018 09:00

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu tập trung cao cho phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: Kinh tế phát triển khá toàn diện, năm 2017 tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 7,95%, sáu tháng đầu năm 2018 đạt 9,45%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng trong các ngành công nghiệp, dịch vụ. Sản xuất công nghiệp phát triển, du lịch đang từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Thu ngân sách trên địa bàn tăng nhanh, năm 2017 đạt 8.745 tỷ đồng (mục tiêu thu 6.000 tỷ đồng của năm cuối nhiệm kỳ Đại hội), GRDP bình quân đầu người đạt 44,5 triệu đồng/người. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng được tăng cường, hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh

Đ/c Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Đ/c Nguyễn Quốc Cường, UVBCHTW Đảng, Chủ tịch HND Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra nghị quyết 26 tại Ninh Bình năm 2013

Đ/c Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Đ/c Nguyễn Quốc Cường, UVBCHTW Đảng, Chủ tịch HND Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra nghị quyết 26 tại Ninh Bình năm 2013

     Trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 24/10/2016 về giảm nghèo bền vững tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020, Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 24/10/2016 về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030, Quyết định số 140-QĐ/TU ngày 01/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách và các doanh nghiệp kết nghĩa với các xã có tính chất đặc thù; Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; phê duyệt Đề án số 16/ĐA-UBND ngày 16/11/2016 của UBND tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017 - 2020… Từ những chủ trương, chính sách đúng đắn đó đã tạo thuận lợi cho nông nghiệp, nông thôn phát triển, góp phần cải thiện đời sống của người dân.
     Nông nghiệp giữ được mức tăng trưởng ổn định; phát triển tương đối toàn diện, tạo nền tảng vững chắc góp phần quan trọng duy trì tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị, xã hội. Cơ cấu ngành có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi, thủy sản, dịch vụ, giảm tỷ trọng trồng trọt một cách hợp lý. Các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ tiên tiến theo chuỗi sản xuất bước đầu đem lại hiệu quả rõ rệt trên tất cả các lĩnh vực và có nhiều tiềm năng để nhân ra diện rộng, thúc đẩy phát triển sản xuất. Các hình thức sản xuất mới được áp dụng, triển khai thực hiện cho hiệu quả rõ nét; giá trị sản xuất trên 1ha đất canh tác liên tục tăng, năm 2017 đạt 110 triệu đồng/ha. Thu nhập của người nông dân được nâng lên (bình quân đạt 31,2 triệu đồng), cuộc sống được cải thiện, quyền làm chủ, vai trò chủ thể ngày càng được phát huy; góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của cả tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đến nay còn 4,52%; an sinh xã hội ngày càng được bảo đảm; các điều kiện về giáo dục, y tế, văn hóa tiếp tục được cải thiện; dân chủ ở cơ sở được phát huy.
     Công tác xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào quần chúng sôi nổi và đạt kết quả tích cực, tỉnh ta được Trung ương đánh giá tốp đầu cả nước. Đến hết năm 2017, toàn tỉnh đã có 80/119 (đạt 67,2%) xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 02 đơn vị cấp huyện là huyện Hoa Lư đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Tam Điệp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; bình quân toàn tỉnh đạt chuẩn 17 tiêu chí/xã, không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí. Bộ mặt nông thôn ở nhiều nơi được khởi sắc, ngày một văn minh hơn; cơ sở hạ tầng thiết yếu từng bước được nâng cấp, hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố, an ninh trật tự được giữ vững, vai trò lãnh đạo của Đảng ở các vùng nông thôn được tăng cường. Vị thế của giai cấp nông dân được nâng cao, dân chủ cơ sở ngày càng được phát huy.
     Những kết quả đạt được trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của tỉnh trong những năm qua có sự đóng góp quan trọng của tổ chức Hội Nông dân và nông dân toàn tỉnh. Các chương trình, hoạt động của Hội ngày càng cụ thể, hướng mạnh về cơ sở, hỗ trợ nông dân, mang lại lợi ích thiết thực, thu hút đồng đảo hội viên, nông dân tham gia. Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục; tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua, đưa Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của tỉnh đến với nông dân; động viên nông dân phát huy truyền thống yêu nước, ý thức tự lập, tự cường, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, kinh doanh. Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng” được nông dân hưởng ứng tích cực, trở thành các phong trào cách mạng sâu rộng của nông dân trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Toàn tỉnh có 24.562 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp, nhiều hộ có thu nhập từ 500 đến trên 1 tỷ đồng/năm, hàng ngàn hộ nông dân đã được giúp đỡ và tự mình vươn lên thoát cảnh đói nghèo. Hội đã chủ trì phối hợp cung ứng hàng chục nghìn tấn phân bón phân bón các loại theo phương thức trả chậm; Tín chấp cho nông dân vay gần 1.900 tỷ đồng từ các ngân hàng, nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân với lãi suất ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất. Nhiều mô hình kinh tế của nông dân có hiệu quả cao như: mô hình nuôi con đặc sản ở Đông Sơn (Tam Điệp), mô hình trang trại nuôi lợn siêu nạc ở Như Hòa (Kim Sơn), mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao ở Thị trấn Bình Minh (Kim Sơn), mô hình sản xuất chiếu cói xuất khẩu ở Khánh Nhạc (Yên Khánh), mô hình Thêu ren xuất khẩu ở Ninh Hải (Hoa Lư)... cho thu nhập hàng tỷ đồng/năm.
     Việc triển khai Đề án “Nông dân Ninh Bình nói không với thực phẩm bẩn giai đoạn 2016 - 2020” đạt được hội viên nông dân tích cực hưởng ứng. Trên địa bàn tỉnh có hàng trăm mô hình “Nói không với thực phẩm bẩn”, trong đó có những mô hình sản xuất rau an toàn, chăn nuôi đảm bảo vệ sinh, cửa hàng nông sản an toàn, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị nông sản, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn, xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trật tự ở nông thôn được triển khai sâu rộng. Nông dân là lực lượng xung kích, đi đầu thực hiện dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng con nuôi, bảo vệ môi trường... Năm năm qua, các cấp Hội đã vận động 3.759 hộ nông dân tự nguyện hiến gần 440 ha đất, đóng góp tiền mặt, nguyên vật liệu, tài sản trên đất và ngày công lao động với giá trị trên 47,6 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới.
 

 
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm cửa hàng nông sản an toàn Sông Vân tại phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình

     Các hoạt động của tổ chức Hội và giai cấp nông dân đã đóng góp tích cực vào sự phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới nói riêng và sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung. Hội Nông dân đã thể hiện rõ nét là trung tâm nòng cốt trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Thông qua các hoạt động trên, vai trò, vị thế, uy tín của Hội ngày càng được nâng cao.
     Trên cơ sở những kết quả đạt được trên lĩnh cực nông nghiệp, nông thôn và những kết quả trong công tác Hội và phong trào nông dân của tỉnh những năm qua. Để góp phần đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, trong thời gian tới các cấp Hội trong tỉnh cần tập trung làm tốt và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là các chủ trương, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Kết luận số 97-KL/TW ngày 9/5/2014 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030. Trước hết là tuyên truyền nâng cao nhận thức về sự cần thiết, tất yếu và tầm quan trọng của thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới đến các cấp, ngành, địa phương và người dân; thay đổi nhận thức về sản xuất nông nghiệp hàng hóa trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và biến đổi khí hậu. Tạo điều kiện để nông dân làm quen với phương thức hạch toán trong sản xuất, nông dân và doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi hơn về đất đai, nguồn vốn và thị trường để mở rộng sản xuất hàng hóa có khả năng cạnh tranh cao đáp ứng yêu cầu hội nhập ngày càng sâu rộng. Tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét, hiệu quả trong chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, thay đổi tập quán canh tác, xây dựng đời sống văn hóa mới, giữ vững an ninh trật tự ở địa bàn nông thôn.
     Tổ chức Hội phải thực sự phát huy vai trò là trung tâm, là nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới; tổ chức tốt các phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới; Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt chương trình liên kết 4 nhà: “Nhà nước - nhà doanh nghiệp - nhà khoa học - nhà nông” nhằm tạo dựng một nền sản xuất nông nghiệp khoa học, đồng bộ, sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, trong đó đặc biệt nâng cao tính cam kết trong hoạt động sản xuất của nông dân với doanh nghiệp. Phát động, tổ chức tốt các phong trào, các mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao; Hướng dẫn, vận động, hỗ trợ nông dân mở rộng phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản. Đẩy mạnh liên kết sản xuất, thành lập các liên hiệp hợp tác xã, phát triển các hợp tác xã kiểu mới, các tổ nhóm sản xuất. Phối hợp chặt chẽ với ngành nông nghiệp, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các đoàn thể trong việc xây dựng mô hình, giới thiệu các sản phẩm. Hội cần tuyên truyền sản xuất theo hướng nền nông nghiệp hữu cơ, nhân rộng mô hình “Nông dân nói không với thực phẩm bẩn”, phấn đấu các huyện, thành phố thành lập và duy trì cửa hàng nông sản an toàn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nông sản sạch, an toàn trong tỉnh.
     Đa dạng hóa các hình thức hoạt động, đặc biệt là hoạt động ở cấp cơ sở, ở chi hội; mọi hoạt động của Hội phải thiết thực, gắn với quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở theo hướng trẻ hóa, được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, có đủ phẩm chất, năng lực, tâm huyết, trách nhiệm để tổ chức Hội có đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới. Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể để cụ thể hóa chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; phát huy mọi nhân lực trong nông dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đề ra.
     Các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kết luận 61-KL/TW, ngày 03/12/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020; Quyết định 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020.
     Với những thành tích đã đạt được, cùng với việc làm tốt những vấn đề nêu trên, tin tưởng rằng Hội Nông dân và giai cấp nông dân Ninh Bình sẽ kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương cố đô Hoa Lư văn hiến và anh hùng, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, xứng đáng là trung tâm nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới của tỉnh.
 Nguyễn Thị Thanh
 Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn

 

LIÊN KẾT WEBSITE

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC

THƯ VIỆN ẢNH

THỜI TIẾT NINH BÌNH

HÔM NAY NGÀY MAI
oC - oC oC - oC
Độ ẩm:  Độ ẩm: 
Nguồn: TTKTTVTW

THỐNG KÊ TRUY NHẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 29


Hôm nayHôm nay : 137

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 33317

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 13780849