Banner2021
16:07 EDT Thứ tư, 25/05/2022
Rss

Trang nhất » HỘI ND-NB » TIN TỨC

Kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Thứ ba - 01/01/2019 19:44

Năm 2018, đứng trước những thuận lợi cơ bản và nhiều khó khăn thách thức như: Sức ép lạm phát còn lớn do tác động của nhiều yếu tố, tỷ giá biến động, chiến tranh thương mại giữa một số nước; tính độc lập tự chủ của nền kinh tế tuy được nâng lên, nhưng khả năng chống, chịu trước những biến động bên ngoài còn khó khăn.

Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

    Bên cạnh đó, tác động diễn biến phức tạp của thời tiết, dịch bệnh đã ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực, trong nước và tỉnh ta. 
Nhưng với sự quyết tâm vượt bậc của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, kinh tế - xã hội năm 2018 tiếp tục tăng trưởng và phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Tốc độ tăng trưởng (GRDP) đạt 9,27%, thu ngân sách đạt kết quả cao; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá; sản xuất nông nghiệp được mùa; phong trào xây dựng Nông thôn mới có sức lan tỏa lớn; dịch vụ, du lịch phát triển khá. 
   Văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ; tổ chức thành công chuỗi sự kiện chào mừng Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Công tác xúc tiến đầu tư được quan tâm, đối ngoại được mở rộng; quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường và giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. 
   Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo và có chuyển biến tích cực. Đã hoàn thành 16/16 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Trong đó có 11 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch, một số chỉ tiêu đã vượt và tiếp cận với mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI.
   Sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh, giá trị sản xuất đạt trên 49.000 tỷ đồng, tăng 20,5% so với năm 2017 và vượt 3% kế hoạch, với sự đóng góp lớn của ngành sản xuất, lắp ráp ô tô và công nghiệp điện tử, điển hình là Nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô của Tập đoàn Thành Công và Nhà máy sản xuất Camera modul và linh kiện điện tử của công ty TNHH Mcnex Vina.
   Tổng vốn đầu tư phát triển thực hiện đạt trên 23,5 nghìn tỷ đồng, tăng gần 2,2% kế hoạch; các công trình, dự án về giao thông, thủy lợi, xây dựng hạ tầng đô thị, các nhà máy sản xuất công nghiệp tiếp tục được triển khai thực hiện. 
   Công tác xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp được quan tâm chỉ đạo. Vụ Đông - Xuân năm 2018 được đánh giá là vụ được mùa toàn diện, năng suất lúa đạt 66,4 tạ/ha, vượt đỉnh năng suất 66,15 tạ/ha ở vụ Đông - Xuân 2015-2016. 
   Vụ lúa Mùa mặc dù đầu vụ chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp nhiệt đới và bão số 3 gây mưa lớn kéo dài, nhiều diện tích lúa mới gieo cấy bị ngập úng nhưng tỉnh đã kịp thời chỉ đạo nên năng suất vụ Mùa năm 2018 đạt 53,45 tạ/hạ, tăng 18,5% so với vụ mùa năm 2017. Bên cạnh đó, bước đầu triển khai thực hiện có hiệu quả một số mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; nâng giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác đạt 120 triệu đồng. 
   Chăn nuôi phát triển, tăng tổng đàn; sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 60,1 nghìn tấn, tăng 1,9% so với năm 2017, vượt kế hoạch 2,7 nghìn tấn; riêng thịt lợn hơi đạt 46 nghìn tấn, tăng 1,77% so với năm 2017, vượt kế hoạch 380 tấn. Sản xuất thủy sản tiếp tục đà tăng trưởng, sản lượng đạt trên 50,5 nghìn tấn, tăng 6,2% so với năm 2017 và đạt kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp năm 2018 đạt 8.530 tỷ đồng, tăng 2,73% so với năm 2017, vượt kế hoạch đề ra
Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả, diện mạo nông thôn thay đổi tích cực, sáng - xanh - sạch - đẹp hơn; đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được nâng lên; đã thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực, đảm bảo các chương trình đầu tư thực hiện đúng kế hoạch đề ra. 
   Đến cuối năm 2018 có thêm 10 xã và huyện Yên Khánh đạt chuẩn nông thôn mới; nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 90 xã (đạt 75,6% tổng số xã) và 2 huyện đạt chuẩn Nông thôn mới, 1 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đạt kế hoạch năm và vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI. 
   Công tác dồn điền, đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền, đổi thửa được UBND tỉnh cùng các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo triển khai toàn diện, quyết liệt và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều hộ gia đình đã tự giác hoán đổi diện tích cho nhau, làm giảm số thửa trung bình từ 4,5 đến 5 thửa xuống còn 2 thửa. Đến nay, toàn tỉnh đã có 97/111 xã thực hiện xong công tác dồn điền, đổi thửa và tổ chức chỉnh trang đồng ruộng. 
   Trong năm, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác dồn điền, đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp và công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền, đổi thửa và ra Thông báo kết luận, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực, từng cấp nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về công tác dồn điền, đổi thửa.
Thu ngân sách Nhà nước đạt được kết quả tích cực, tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2018 ước đạt trên 12.000 tỷ đồng, bằng 158% dự toán HĐND tỉnh và tăng 44% so với năm 2017. Trong đó, thu từ thuế, phí, lệ phí (gồm cả xổ số kiến thiết) đạt trên 6.000 tỷ đồng; thu từ đất đạt 1.600 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 4.400 tỷ đồng. 
   Các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã chú trọng nâng cao dịch vụ tín dụng, chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, chương trình cho vay bình ổn thị trường và các chính sách tín dụng được triển khai có hiệu quả, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng để phát triển sản xuất, kinh doanh. Tổng vốn huy động năm 2018 đạt trên 41 nghìn tỷ đồng, tăng 19,9% so với năm 2017; dư nợ cho vay đạt gần 73,7 nghìn tỷ đồng, tăng 23%. 
    Chương trình cho vay đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách được giải ngân kịp thời, đúng đối tượng và kế hoạch được duyệt, đáp ứng nhu cầu vay của 98 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách với tổng dư nợ đạt 2,2 nghìn tỷ đồng, tăng 6,3% so với năm 2017.
Các ngành dịch vụ phát triển khá, đảm bảo phục vụ nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Giá trị sản xuất toàn ngành dịch vụ năm 2018 đạt 23.570 tỷ đồng, tăng 8,05% so với năm 2017, vượt kế hoạch đề ra. Hoạt động du lịch đạt kết quả tích cực, số lượt khách đến tham quan các điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh đạt trên 7,3 triệu lượt, tăng 4,3% so với năm 2017; doanh thu du lịch đạt trên 3,2 nghìn tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2017 và vượt 15% kế hoạch. Hoạt động xuất khẩu tăng khá, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,5 tỷ USD.
Công tác thông tin, truyền thông được tập trung chỉ đạo với nhiều nội dung và hình thức phong phú; tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, chào mừng các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước, ngày truyền thống của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. 
   Năm 2018 là năm diễn ra nhiều sự kiện, các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của đất nước và của tỉnh Ninh Bình, nổi bật là chuỗi sự kiện chào mừng Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018) và Lễ hội Hoa Lư năm 2018. Công tác giáo dục và đào tạo tập trung thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phù hợp với từng cấp học; cơ sở vật chất được tăng cường, nâng tỷ lệ phòng học kiên cố hóa lên 86,5%. Đến nay, toàn tỉnh có 416 trường đạt chuẩn Quốc gia các mức độ, đạt tỷ lệ 87,9%. 
   Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên; thể dục thể thao thành tích cao được quan tâm đầu tư. Công tác khám, chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường, không để dịch bệnh lớn xảy ra.
Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội đạt nhiều tiến bộ. Năm 2018, toàn tỉnh còn 12.527 hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều; giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 4,52% (năm 2017) xuống còn 4,17%. Bên cạnh đó, chênh lệch mức sống giữa thành thị và nông thôn giảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. 
   Thu nhập thực tế bình quân đầu người tăng lên. Đã thực hiện tốt chính sách chăm sóc người có công. Việc thăm hỏi, tặng quà, chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, người nghèo, trẻ em, các đối tượng bảo trợ xã hội trong các dịp lễ, tết đảm bảo chu đáo, kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định. Tổ chức thăm hỏi, tặng trên 172 nghìn suất quà, trị giá gần 54 tỷ đồng; các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội gần 20 tỷ đồng. Xây dựng, sửa chữa 2.128 nhà ở cho người có công với kinh phí gần 64 tỷ đồng. Nâng cao chất lượng dạy nghề, gắn với thị trường lao động, giải quyết việc làm. 
    Năm 2018 đã tạo việc làm mới cho 20 nghìn lao động, đưa 1.400 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 49%. Quan trọng là đã thực hiện tốt các chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, thu nhập người lao động được nâng lên, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người sử dụng lao động và người lao động góp phần phát triển các doanh nghiệp bền vững.
Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, duy trì triển khai nghiêm túc và đồng bộ 6 nội dung về đơn giản hóa thủ tục hành chính và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ở tất cả các cấp, các đơn vị. Công tác xây dựng chính quyền được tập trung chỉ đạo; tập trung xây dựng Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình đến năm 2021; thực hiện tốt chính sách tinh giản biên chế; đẩy mạnh công tác quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Công tác thanh tra, kiểm tra được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Đến nay, các tổ chức thanh tra đã thực hiện 90 cuộc thanh tra hành chính và 274 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; qua thanh tra phát hiện vi phạm và kiến nghị thu hồi về ngân sách gần 15,7 tỷ đồng, kiểm điểm trách nhiệm của 64 tập thể và 144 cá nhân. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được tăng cường và tập trung chỉ đạo thường xuyên. Qua xử lý đơn, thư tố cáo của công dân đã kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 764 triệu đồng; xử lý kỷ luật 1 tập thể và 5 cá nhân. Công tác phòng chống tham nhũng được đẩy mạnh.
An ninh chính trị tiếp tục ổn định, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Đã chủ động nắm và kiểm soát được tình hình, giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự và các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện. Thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; vô hiệu hóa hoạt động móc nối, lôi kéo của các tổ chức phản động, triệt phá các ổ nhóm tội phạm. 
   Các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị được thực hiện quyết liệt, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Tổ chức tốt diễn tập theo phương án A2 “Diễn tập thực binh phương án giải quyết tập trung đông người, phá rối an ninh, bạo loạn, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ năm 2018”. Đã triển khai Đề án đưa công an chính quy về xã, thị trấn phụ trách về công tác an ninh, trật tự ở cơ sở đạt hiệu quả tốt.
Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương được đảm bảo, đã duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; làm tốt công tác tuyển quân, huấn luyện; tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực vùng biển. Tích cực tham gia phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Tổ chức thành công Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, năm 2018 còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế. Đó là: Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ lực như kính nổi và linh kiện điện tử chưa đạt kế hoạch đề ra. Tăng trưởng của ngành công nghiệp còn phụ thuộc nhiều vào sản phẩm ô tô của Tập đoàn Thành Công (chiếm khoảng 30%) và Camera modul của công ty Mcnex Vina (chiếm khoảng 17%). Sản xuất nông nghiệp còn nhiều khó khăn; chịu ảnh hưởng nhiều của biến động giá cả thị trường. Kiểm soát chất lượng vật tư, con giống và an toàn thực phẩm còn hạn chế. 
   Việc chỉnh lý biến động đất đai, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa kịp thời; công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa ở một số địa phương còn chậm, gây khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai, phát sinh tranh chấp, khiếu kiện cũng như việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Hiệu quả kinh doanh du lịch còn thấp, doanh thu ngành du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. 
   Cải cách hành chính có nhiều kết quả nhưng thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà; vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa thực thi đúng chức trách, nhiệm vụ, năng lực yếu, còn sách nhiễu, phiền hà. Năng lực cạnh tranh thu hút đầu tư bị giảm sút. Việc ứng dụng công nghệ thông tin ở một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế. Sự phối kết hợp giữa các cơ quan tham mưu có việc chưa đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, nhất là tình hình tệ nạn xã hội;
Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020. Nền kinh tế của tỉnh đang trên đà chuyển biến tích cực, thể hiện tính bền vững và khả năng tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng. Song, năm 2019, dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, rủi ro khó lường. 
    Do đó, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 như sau: Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với tái cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên cơ sở triển khai đồng bộ, hiệu quả các cơ chế chính sách của Nhà nước và của tỉnh, phấn đấu tăng trưởng 8,5%; Coi trọng chất lượng tăng trưởng, chất lượng hiệu quả thu hút đầu tư, chất lượng xây dựng Nông thôn mới. 
   Thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính; tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực thực thi công vụ, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; từng bước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. Phát triển du lịch dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 
   Thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội; chăm lo phát triển văn hoá - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Chú trọng bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đó, cần tập trung thực hiện một số nhóm giải pháp chủ yếu sau đây:
Một là: Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện nghiêm túc việc đổi mới, sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức. 
   Rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm thực chất hơn nữa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Đẩy mạnh xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. 
   Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Làm tốt công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội. Thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn, tăng cường kỷ luật báo chí. 
   Phòng ngừa, ứng phó, khắc phục kịp thời các sự cố an toàn thông tin, an ninh mạng. Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc. Làm tốt công tác dân vận, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể quần chúng, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố khối đoàn kết toàn dân tộc, thống nhất ý chí, hành động.
Hai là: Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tăng cường quản lý thu ngân sách Nhà nước, chống thất thu, nợ đọng thuế, chuyển giá; cắt giảm mạnh chi hội họp, đi công tác trong, ngoài nước. Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài sản công. Tạo chuyển biến rõ nét trong giải ngân vốn đầu tư công, đặt hàng dịch vụ công, thực hiện nghiêm pháp luật về đấu thầu, áp dụng rộng rãi đấu thầu qua mạng. 
   Đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, tìm kiếm thêm và mở rộng thị trường xuất khẩu. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý thị trường, giá cả, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể. Thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, ưu tiên sử dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường gắn với phát triển công nghiệp hỗ trợ.
Ba là: Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các đột phá chiến lược. Đặc biệt là 3 khâu đột phá, 7 chương trình công tác trọng tâm, 6 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI. Tập trung nguồn lực đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, cấp bách. Có chính sách phù hợp, hiệu quả để phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thị trường. 
  Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh xã hội hóa đào tạo, chú trọng quản lý chất lượng đầu ra, phối hợp chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp. Phát triển mạnh thị trường lao động, hoàn thiện hệ thống thông tin kết nối. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, thúc đẩy phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo, tận dụng cơ hội cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Bốn là: Tạo chuyển biến rõ nét hơn trong cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, dựa vào đầu tư, xuất khẩu và phát triển thị trường trên cơ sở ứng dụng công nghệ hiện đại, tăng năng suất lao động. Rà soát, hoàn thiện và đẩy mạnh thực hiện quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, đảm bảo tính kết nối đồng bộ. 
   Thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Rà soát quy hoạch đất lúa để chuyển sang cây trồng, vật nuôi hiệu quả cao hơn. Phát triển mạnh nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, liên kết chuỗi giá trị, đảm bảo đầu ra cho nông sản. Phát triển bền vững kinh tế rừng, kinh tế biển. 
    Thúc đẩy phát triển HTX nông nghiệp kiểu mới, thu hút mạnh doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Phát triển mạnh công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, ô tô, linh kiện điện tử... Đa dạng hóa sản phẩm, đẩy mạnh quảng bá, xây dựng thương hiệu du lịch.
Năm là: Phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Chăm lo đời sống người có công với cách mạng, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện các đề án, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và thiết chế văn hóa tại các khu công nghiệp. 
   Tích cực triển khai các chính sách bảo hiểm xã hội, tiền lương, giáo dục - đào tạo, y tế, dân số. Tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Khuyến khích phát triển y tế ngoài công lập, mô hình y tế gia đình; mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế. Quản lý chặt chẽ thuốc chữa bệnh; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 
    Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo. Thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục - đào tạo cho vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách. Nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hóa; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, văn hóa tốt đẹp. Thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”. 
   Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo; quan tâm chăm sóc người khuyết tật, trẻ em, thanh thiếu niên, phụ nữ. Ngăn chặn sự suy thoái đạo đức, lối sống và phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em và tệ nạn xã hội. Phát triển thể dục thể thao cho mọi người và thể thao thành tích cao, chuyên nghiệp.
Sáu là: Chấn chỉnh công tác quản lý tài nguyên, môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai, tài nguyên, khoáng sản. xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý chặt chẽ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Thực hiện nghiêm các quy định về đánh giá, xác định trữ lượng, đấu giá quyền khai thác khoáng sản và đấu giá giá trị quyền sử dụng đất. 
   Chú trọng công tác thẩm định, đánh giá tác động môi trường; xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng. Chú trọng bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Ưu tiên đầu tư, sửa chữa các công trình cấp bách và các dự án phòng, chống thiên tai.
Bảy là: Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển, nâng cao vị thế của đất nước. 
   Chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tích cực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ...
Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2019 đề ra là hết sức nặng nề, được thực hiện trong bối cảnh dự báo còn có nhiều khó khăn. Để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019, Đảng bộ, chính quyền, toàn thể nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp cần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu; đổi mới, sáng tạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp ngay từ đầu năm, tạo đà cho việc hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà ngày càng phồn thịnh và văn minh.
Một mùa xuân mới sắp về, với khí mới, động lực mới, tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân tỉnh ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng giàu đẹp.
Đinh Văn Điến
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn

 

LIÊN KẾT WEBSITE

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC

THƯ VIỆN ẢNH

THỜI TIẾT NINH BÌNH

HÔM NAY NGÀY MAI
oC - oC oC - oC
Độ ẩm:  Độ ẩm: 
Nguồn: TTKTTVTW

THỐNG KÊ TRUY NHẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 58


Hôm nayHôm nay : 5775

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 185876

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 13472482