22:23 +07 Thứ ba, 21/05/2019

Trang nhất » HỘI ND-NB » TIN TỨC

Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI

Thứ tư - 20/07/2016 10:34

Ngày 19/7, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XXI tổ chức hội nghị lần thứ 6. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TM

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TM

     Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và cho ý kiến vào các dự thảo: Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; Dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về bảo vệ, phát huy giá trị Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An trong phát triển du lịch giai đoạn 2016-2021; Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của UBND tỉnh.

    Thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, các đại biểu cơ bản nhất trí với đánh giá: 6 tháng đầu năm, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy dân chủ, chủ động, tích cực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát, quyết liệt, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm; cùng với sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, quân và dân trong tỉnh đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI ngay từ những tháng đầu năm và đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế ổn định và có bước phát triển; văn hóa - xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng lên; công tác đối ngoại được mở rộng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo; công tác xây dựng Đảng, chính quyền được triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả; hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh.

     Cũng tại hội nghị, các đại biểu đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh kết quả nổi bật của BCH Đảng bộ tỉnh trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần khắc phục. 

 

                   Đ
             Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

     Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu 6 tháng cuối năm, các cấp, ngành, các địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020, tiếp tục thực hiện luân chuyển, đào tạo cán bộ để chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới. Tăng cường nêu gương, đối thoại, chất vấn trong Đảng. Chủ động triển khai việc sáp nhập Chi cục Dân số cấp huyện về phòng y tế; sáp nhập trung tâm y tế về Bệnh viện đa khoa huyện; tiến hành làm điểm việc sắp xếp cán bộ bán chuyên trách theo hướng "một người làm được nhiều việc". Tập trung việc tổ chức kỳ họp thứ 2, HĐND các cấp, đổi mới nâng cao chất lượng kỳ họp. Hoàn thiện quy chế làm việc của chính quyền các cấp, quy chế phối hợp giữa chính quyền với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội quan tâm phát triển đảng viên, hội viên và đoàn viên.

    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp, ngành, các địa phương rà soát, điều chỉnh một số chính sách cũ, không còn phù hợp để bổ sung một số chính sách mới để phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên các chính sách liên quan đến thu hút đầu tư, xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp, du lịch, dịch vụ. Chấn chỉnh công tác đầu tư xây dựng cơ bản từ khâu cho chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, lập, thẩm định, phê duyệt đến việc tổ chức thi công và hoàn thiện hồ sơ thanh, quyết toán các công trình.Thay đổi tư duy về xây dựng hạ tầng nông thôn để giảm chi phí, giảm nợ xây dựng. Tập trung cao việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Mỗi huyện, thành phố xây dựng ít nhất một mô hình tái cơ cấu nông nghiệp. Hoàn thành việc thành lập Sở Du lịch và Cục Hải Quan. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức đội ngũ cán bộ trong công tác phòng chống tham nhũng. Tiếp tục làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, không để xảy ra "điểm nóng", tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội.

     Trong chương trình hội nghị lần thứ 6, BCH Đảng bộ tỉnh đã dành nhiều thời gian để đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyếtvề bảo vệ, phát huy giá trị Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể Danh thắng Tràng An trong phát triển du lịch giai đoạn 2016 – 2021. Theo đó, các đại biểu khẳng định việc ban hành nghị quyết là cần thiết, góp phần thúc đẩy việc phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh. Đặc biệt, các đại biểu đề xuất các giải pháp phát huy vai trò Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An, trong đó coi trọng công tác quản lý Nhà nước, công tác quy hoạch và công tác đào tạo nguồn nhân lực. Một số đại biểu đề nghị cần phải quy hoạch lại tổng thể phát triển du lịch Ninh Bình, nhằm phát huy giá trị Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An gắn với sự phát triển chung của ngành du lịch tỉnh...

     Tiếp thu các ý kiến đóng góp vào Dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về bảo vệ, phát huy giá trị Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu bộ phận soạn thảo Nghị quyết sắp xếp lại các đề mục, sửa chữa, bổ sung một số câu từ trong Dự thảo, đảm bảo logic, khoa học. Trong đó, cần nêu bật giá trị của Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An; nêu rõ những hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong công tác bảo vệ, phát huy giá trị Quần thể trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm đưa Di sản trở thành hạt nhân trong phát triển du lịch của tỉnh. Cho ý kiến vào Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) của UBND tỉnh, các đại biểu thống nhất với phương hướng chung, giải pháp phát triển các ngành, lĩnh vực mà UBND tỉnh đã xây dựng để HĐND tỉnh xem xét, quyết định thông qua Nghị quyết.Trong đó, phương hướng chung trong phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới, đó là: Giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP khoảng 8% năm (giá so sánh năm 2010) trên cơ sở nâng cao chất lượng, tạo thương hiệu đối với sản phẩm du lịch và hàng công nghiệp chủ lực; tập trung nguồn lực sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới của giai đoạn và ổn định đồng thời 3 vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn.Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch. Phát triển văn hóa – xã hội toàn diện; thực hiện tốt và đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Nâng cao trách nhiệm bảo vệ tài nguyên và môi trường, chủ động và tăng cường năng lực ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường quốc phòng địa phương. Phấn đấu đưa Ninh Bình phát triển bền vững. Trên cơ sở thống nhất với các nội dung của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020), UBND tỉnh sẽ trình để HĐND tỉnh xem xét và ban hành Nghị quyết thông qua Kế hoạch.

     Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã xem xét và cơ bản nhất trí với Báo cáo kết quả bước đầu triển khai thực hiện Quyết định 140 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách và doanh nghiệp kết nghĩa với các xã có tính đặc thù". Về vấn đề này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của Quyết định 140, đảm bảo hiệu quả, thiết thực và mang lại lợi ích nhiều mặt cho người dân cũng như các xã có tính đặc thù.

Mai Lan – Thế Minh
 Báo Ninh Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn

 

LIÊN KẾT WEBSITE

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC

hotline
Văn bản chỉ đạo đại hội
Nông dân Ninh Bình nói không với thực phẩm bẩn
CTY Phân lân Ninh Bình
Báo Ninh Bình
UBND Ninh Bình

THƯ VIỆN ẢNH

THỜI TIẾT NINH BÌNH

HÔM NAY NGÀY MAI
1 1
26oC - 31oC 26oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào Có mây, ngày không mưa
Độ ẩm:  Độ ẩm: 
Nguồn: TTKTTVTW

THỐNG KÊ TRUY NHẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 20

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 19


Hôm nayHôm nay : 4064

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 126917

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2933416