Banner2021
18:53 EDT Chủ nhật, 07/08/2022
Rss

Trang nhất » HỘI ND-NB » TIN TỨC

Bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2019; phát động thi đua kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình

Thứ ba - 26/02/2019 19:52

Ngày 26/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị triển khai Chủ đề công tác năm 2019; phát động thi đua kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có bài phát biểu tại hội nghị, Báo Ninh Bình xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy! 
Kính thưa toàn thể các đồng chí!
  Năm 2019 là năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và cũng là năm tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm và chỉ đạo sản xuất nông nghiệp (1959 - 2019).
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử vô giá, là bảo vật quốc gia, mang ý nghĩa thời sự và có ý nghĩa thời đại sâu sắc, có giá trị vô cùng to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người, bằng đường lối tư duy sáng tạo, đổi mới, ý chí tự lực, tự cường và truyền thống đoàn kết của quê hương, Đảng bộ, quân và dân Ninh Bình đã cùng cả nước vượt qua những khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. 
  Từ một tỉnh nghèo với xuất phát điểm thấp, đến nay, với sự chung sức, đồng lòng, sáng tạo, hăng hái thi đua lao động sản xuất, tỉnh Ninh Bình đã vươn lên mạnh mẽ với những kết quả toàn diện và nổi bật, từng bước xây dựng và hình thành một Ninh Bình tươi đẹp và phát triển; đã khẳng định và định vị rõ vị trí địa lý, địa chính trị của đất và người Ninh Bình trên bản đồ đất nước.
  Trong cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh có 5 lần Người về thăm Ninh Bình. Riêng năm 1959, Bác về Ninh Bình 2 lần; lần đầu là vào ngày 15/3/1959, khi Bác đi chỉ đạo chống hạn ở 1 số xã của Nam Định và Ninh Bình, trong đó Bác đã về Khánh Cư, huyện Yên Khánh và Ninh Sơn của TXNB, lần thứ hai là vào ngày 18/10/1959, khi Bác về dự hội nghị sản xuất vụ Đông - Xuân năm 1959 - 1960 do Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính tỉnh tổ chức tại thị xã Ninh Bình, nay là thành phố Ninh Bình.
Cho đến hôm nay và cả mai sau, kỷ niệm những lần Bác về thăm, sự quan tâm và những lời dạy ân cần của Bác thực sự là ngọn đuốc soi đường, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình vững bước đi lên, giành nhiều thắng lợi, kết quả quan trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.
  Với những ý nghĩa đặc biệt quan trọng như vậy, tại Hội nghị hôm nay, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi phát động đợt thi đua cao điểm với Chủ đề: “Thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình (1959 - 2019)”. 
Đợt thi đua này sẽ được thực hiện từ đầu tháng 3 năm 2019 đến hết tháng 10 năm 2019; và sẽ tiến hành tổng kết thi đua khen thưởng vào dịp kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình, dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 18/10/2019, để kỷ niệm 60 năm Bác về dự hội nghị sản xuất vụ Đông - Xuân 1959 - 1960, do Tỉnh ủy - Ủy ban hành chính tỉnh Ninh Bình tổ chức, ngày 18/10/1959; nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi, những lời căn dặn ân cần, sâu sắc trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khắc ghi tình cảm sâu nặng của Người đã dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Bình. 
  Từ đó tạo không khí thi đua phấn khởi, sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo, hiệu quả góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 đã đề ra, chuẩn bị cho đợt thi đua cao điểm tiếp theo chào mừng và tiến tới Đại hội Đảng các cấp.
Nội dung trọng tâm của đợt thi đua này là:
(1) Thi đua thực hiện các nội dung nêu trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nội dung những Lời thề trong Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam do đồng chí Lê Duẩn, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam thay mặt toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đọc tại Lễ truy điệu trọng thể Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 09/09/1969. Trọng tâm của 2 nội dung này đó là di chúc và lời thề trong Điếu văn, đó là giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.
(2) Thi đua thực hiện Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về thăm và động viên nhân dân Ninh Bình chống hạn (15/3/1959) và khi Người về dự Hội nghị sản xuất vụ Đông – Xuân (ngày 18/10/1959). Trọng tâm là tập trung sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu, tạo nên những thay đổi rõ nét về diện mạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn Ninh Bình, xứng đáng với niềm tin và sự mong mỏi của Bác khi về thăm Ninh Bình.
(3) Thi đua thực hiện Chủ đề công tác năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách công tác quần chúng, dân chủ; tôn trọng Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân; nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”.
(4) Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 đã đề ra.
(5) Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các ngành, các giới, các cấp, các cơ quan, đơn vị một cách sáng tạo, thiết thực hiệu quả, lấy sản phẩm đầu ra và hiệu quả phong trào làm thước đo cho các phong trào.
Để đợt thi đua này đạt kết quả như mục tiêu đã đề ra, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy tôi đề nghị:
Trước hết, sau hội nghị này, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, các thành viên của UBND tỉnh và các đồng chí đứng đầu cơ quan đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết của ngành mình, đơn vị mình, triển khai thực hiện có hiệu quả đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình; đồng thời, bảo đảm các điều kiện, nhất là về kinh phí để triển khai thực hiện đợt thi đua.
Hai là, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động thi đua với các nội dung, mục tiêu, cách làm, thời gian cụ thể, thiết thực; tránh phô trương, hình thức; kịp thời biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua trên các lĩnh vực, các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân.
Ba là, các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ tham mưu, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình nghiêm túc, tích cực, quyết liệt, hiệu quả, triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, để đợt thi đua thực sự thành công, lan tỏa có giá trị và ý nghĩa thiết thực.
Kính thưa toàn thể các đồng chí!
Về việc triển khai thực hiện chủ đề công tác hàng năm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Năm 2018, với Chủ đề “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”, các cấp ủy, tổ chức đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị và mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn tỉnh đã nghiêm túc, tích cực tham gia học tập, thảo luận, nhận thức sâu sắc hơn về các nội dung của Chủ đề.
Từ đó, đã xây dựng kế hoạch thực hiện; tự giác rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống và tác phong công tác làm việc; nêu cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân. Kết quả việc thực hiện Chủ đề công tác năm 2018 đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao trách nhiệm và chất lượng thực thi công vụ; đã có nhiều tập thể, cá nhân tích cực đổi mới phương pháp, phong cách công tác của toàn đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu.
Những chuyển biến tích cực nêu trên đã góp phần tạo môi trường thuận lợi hơn cho sản xuất, kinh doanh; huy động sức mạnh, trí tuệ, các nguồn lực trong nhân dân; thúc đẩy cán bộ, đảng viên, nhân dân thi đua lao động, sản xuất, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/17 chỉ tiêu kế hoạch tỉnh ta đã đề ra trong năm 2018.
Tuy nhiên, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, sau 2 năm thực hiện chủ đề công tác 2017, 2018 , một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tác dụng, tầm quan trọng của việc triển khai và tổ chức thực hiện Chủ đề năm 2018. Quá trình triển khai và tổ chức thực hiện ở một số nơi còn hình thức; việc đăng ký kế hoạch phấn đấu còn chung chung. Trách nhiệm của người đứng đầu một số đơn vị chưa cao; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức tổ chức kỷ luật trong thực thi công vụ, nói không đi đôi với làm...
Năm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định Chủ đề công tác là: “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách công tác quần chúng, dân chủ; tôn trọng Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân; nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”.
Để triển khai thực hiện Chủ đề đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả cao hơn ; phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, yếu kém trong việc thực hiện Chủ đề công tác năm 2018 và các năm trước đó, tôi đề nghị các cấp, các ngành một số nội dung cần hết sức quan tâm:
Một là, các cấp ủy, tổ chức đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị và mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn tỉnh tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn, thảo luận và cụ thể hóa hơn, liên hệ cụ thể hơn với chức năng, nhiệm vụ và tình hình của cơ quan đơn vị mình để hiểu sâu sắc hơn nữa các nội dung của Chủ đề năm 2019; đề nghị Ban Tuyên giáo trên cơ sở các ý kiến từ hội nghị hôm nay bổ sung kỹ hơn những nội hàm của các thành tố trong chủ đề công tác, từ đó để các cơ quan, đơn vị hiểu sâu sắc, lựa chọn nội dung trọng tâm, xây dựng kế hoạch, đăng ký cam kết phấn đấu cụ thể, sát hợp để thực hiện có hiệu quả; chú ý, kết quả thực hiện Chủ đề phải là một tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm.
Hai là, các tập thể, cá nhân nhất là vai trò người đứng đầu cần xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để việc triển khai thực hiện Chủ đề đi vào thực chất, lượng hóa thành các kết quả cụ thể; tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và các năm tiếp theo.
Ba là, các cơ quan báo chí của tỉnh; cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng chuyên mục phản ánh việc tổ chức thực hiện Chủ đề công tác năm 2019 và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình. Chú trọng thông tin, tuyên truyền những cách làm mới, hiệu quả, gương điển hình tiên tiến ở mọi lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phê phán những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Kính thưa toàn thể các đồng chí!
Trong không khí phấn khởi của mùa xuân mới, hứa hẹn nhiều niềm tin và thắng lợi, chúng ta vẫn nhận thức sâu sắc rằng, còn nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước, nhiều nhiệm vụ chúng ta cần phải làm quyết liệt hơn. Với truyền thống cách mạng và tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo; đặc biệt, với tấm lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta tin tưởng rằng Đảng bộ, quân và dân Ninh Bình sẽ khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết vượt qua thách thức, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 đã đề ra; mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, mỗi công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và mỗi người dân trong tỉnh sẽ nỗ lực, hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao để mỗi người là một bông hoa đẹp trong vườn hoa đẹp dâng Bác nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình.
Trước khi dừng lời, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy chúc các đồng chí mạnh khỏe hạnh phúc, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Xin trân trọng cảm ơn.
Nguyễn Thị Thanh
UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn

 

LIÊN KẾT WEBSITE

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC

THƯ VIỆN ẢNH

THỜI TIẾT NINH BÌNH

HÔM NAY NGÀY MAI
oC - oC oC - oC
Độ ẩm:  Độ ẩm: 
Nguồn: TTKTTVTW

THỐNG KÊ TRUY NHẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 21

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 17


Hôm nayHôm nay : 8656

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 73271

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 14168839