01:05 EDT Thứ bảy, 25/05/2019

Trang nhất » HỘI ND-NB » PHONG TRÀO NÔNG DÂN » Nông thôn mới

HỘI NÔNG DÂN TỈNH NINH BÌNH Với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới

Thứ tư - 28/10/2015 03:25

Xây dựng Nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là cuộc vận động đòi hỏi phải có sự nỗ lực, tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong việc cải tạo, xây dựng nông thôn theo các tiêu chí mới hướng đến hiện đại, văn minh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển bền vững. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Hội Nông dân trong vận động nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới với vai trò là chủ thể, Hội Nông dân các cấp đã tập trung tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền các cấp vững mạnh và đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn nông thôn.

Hội viên nông dân tham gia làm đường giao thông tại xã Yên Thái huyện Yên Mô

Hội viên nông dân tham gia làm đường giao thông tại xã Yên Thái huyện Yên Mô

              Trong những năm qua, các cấp Hội nông dân đã tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích, chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, chú trọng tuyên truyền về vai trò chủ thể của nông dân, trách nhiệm của tổ chức Hội trong xây dựng nông thôn mới, những thành tựu xây dựng nông thôn mới tại các địa phương trong tỉnh. Tích cực tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có giá trị, áp dụng kiến thức khoa học kỹ thuật, đầu tư phát triển sản xuất và kinh doanh, tích cực tham gia đóng góp công sức, tiền của, đất đai xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó Hội Nông dân các cấp trong tỉnh tập trung vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng quy hoạch và xây dựng đề án xây dựng nông thôn mới. Đồng thời vận động hội viên, nông dân tích cực ủng hộ việc thực hiện, tự giác chỉnh trang nhà ở theo quy hoạch chung của xã. Để tham gia hoạt động giám sát, các cơ sở Hội, chi Hội đã cử thành viên tham gia vào Ban Gám sát cộng đồng, thực hiện theo Pháp lệnh 34 về dân chủ ở xã, phường, thị trấn, đảm bảo “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, góp phần đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng quy hoạch của các công trình xây dựng nông thôn mới.
            Trong 5 năm qua, Hội Nông dân các cấp đã phối hợp tổ chức 1.430 lớp tập huấn KHKT cho 128.701 lượt nông dân, đã trực tiếp tổ chức 39 lớp dạy nghề cho 1.351 hội viên, nông dân. Các cấp Hội trong toàn tỉnh đã phối hợp dạy nghề cho 47.501 hội viên, nông dân. Các nghề truyền dạy bảo đảm thiết thực và đa dạng như: đan bèo bồng, làm mỹ ký, trồng nấm, trồng rau an toàn, nuôi gà thả vườn... Sau khi học nghề có trên 80% lao động có việc làm, thu nhập ổn định, nhiều nghề đến nay vẫn được duy trì và phát triển tốt, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi tăng thu nhập cho nông dân, nhiều hộ nông dân thoát nghèo vươn lên khá giàu. Hội Nông dân tỉnh tổ chức ký chương trình phối hợp với một số công ty sản xuất và cung ứng phân bón, thức ăn chăn nuôi để cung ứng vật tư nông nghiệp theo phương thức trả chậm tạo điều kiện cho những nông dân có khó khăn về vốn, hướng dẫn nông dân ký hợp đồng với những đơn vị bao tiêu sản phẩm, tạo cơ hội hỗ trợ nông dân tham gia các hội chợ triển lãm nông nghiệp, thương mại nhằm quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Hội Nông dân tỉnh đã chủ động phối hợp với các ban của Trung ương Hội và một số sở, ngành xây dựng và nhân rộng một số mô hình cây trồng, con nuôi có hiệu quả kinh tế cao, tiêu biểu như: Dự án sản xuất lúa chất lượng cao, xây dựng và nhân rộng mô hình ứng dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi, mô hình trang trại tổng hợp, mô hình “Phát triển nuôi các đối tượng cá truyền thống và nuôi cá hồ chứa” , mô hình nuôi dê bản địa …
         Các cấp Hội đã tích cực xây dựng Quỹ HTND tạo vốn vay cho hội viên nông dân phát triển sản xuất, hiện nay tổng nguồn Quỹ HTND toàn tỉnh là 17,004 tỷ đồng, trong đó nguồn Trung ương Hội ủy thác là 9,8 tỷ đồng, quỹ cấp tỉnh là 2,990 tỷ đồng, quỹ cấp huyện, thị xã, thành phố là 4,214 tỷ đồng (trong đó quỹ cấp cơ sở vận động 2,553 tỷ đồng), đã có 2.228 lượt hộ nông dân được vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp. Để thực hiện tốt công tác cho vay vốn ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thực hiện các chương trình, mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn tỉnh, các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai thực hiện tốt chương trình cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách đến nay có 22.920 hộ vay vốn với số dư nợ là 484.540 triệu đồng; nông dân vay vốn tại Ngân hàng NN&PTNT với số dư nợ là 5.911,898 tỷ đồng, đã có 68 tổ vay vốn do Hội Nông dân thành lập. Hội Nông dân các cấp đã hướng dẫn thành lập mới được 75 mô hình kinh tế tập thể, trong đó có 7 hợp tác xã và 68 tổ hợp tác, tiêu biểu như: tổ hợp tác liên gia chăn nuôi dê xã Ninh Hòa (huyện Hoa Lư); tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ cây, con đặc sản tại xã Đông Sơn (Thành phố Tam Điệp); tổ hợp tác chăn nuôi trâu, bò, chăn nuôi lợn tại xã Khánh Cường (huyện Yên Khánh)... Để hướng dẫn người nghèo cách làm ăn, với tiêu chí mỗi nông dân sản xuất kinh doanh giỏi có trách nhiệm giúp đỡ từ 2-7 hộ nghèo về kinh nghiệm, giống vốn, việc làm... hội viên, nông dân đã đoàn kết tương trợ, giúp đỡ nhau hàng chục tỷ đồng và hàng trăm nghìn ngày công để phát triển sản xuất. Với những việc làm trên, Hội Nông dân toàn tỉnh đã giúp đỡ 2.196 hộ nông dân thoát nghèo, góp phần hạ tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đến năm 2014 còn 3.92%.  
           Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tích cực vận động hội viên, nông dân đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và các công trình phúc lợi xã hội theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Hội đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động nông dân tích cực tham gia làm thuỷ lợi nội đồng, xây dựng sửa chữa kênh mương phục vụ sản xuất, ủng hộ xây dựng nhà văn hóa thôn, xây dựng nhà tình nghĩa; đặc biệt là vận động nông dân thực hiện dồn điền đổi thửa phù hợp với quy hoạch, tự nguyện hiến đất, hiến công, hiến của xây dựng nông thôn mới. Đến nay, cán bộ, hội viên, nông dân toàn tỉnh đã hiến trên 214.000 ngày công lao động, trên 112 tỷ đồng, 338,221 ha  đất để xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực giúp 32 xã về đích nông thôn mới phấn đấu đến hết năm 2015 sẽ có 42 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. HND các cấp tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia khôi phục, giữ gìn những giá trị văn hóa như lễ hội, các hoạt động văn nghệ truyền thống tại địa phương như thơ ca, hò vè...; tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao; tham gia bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể như: tổ chức dọn vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý chất thải trong sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp, giải quyết những hố rác tồn đọng trong khu dân cư, sử dụng an toàn và hiệu quả thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp...
          Có thể nói rằng, qua 5 năm xây dựng nông thôn mới, cán bộ, hội viên nông dân phấn khởi hưởng ứng và tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở góp phần xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại..
Nguyễn Minh Lộc, PCT
Hội nông dân tỉnh Ninh Bình
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn

 

LIÊN KẾT WEBSITE

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC

hotline
Văn bản chỉ đạo đại hội
Nông dân Ninh Bình nói không với thực phẩm bẩn
CTY Phân lân Ninh Bình
Báo Ninh Bình
UBND Ninh Bình

THƯ VIỆN ẢNH

THỜI TIẾT NINH BÌNH

HÔM NAY NGÀY MAI
1 1
27oC - 37oC 24oC - 31oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Độ ẩm:  Độ ẩm: 
Nguồn: TTKTTVTW

THỐNG KÊ TRUY NHẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 51


Hôm nayHôm nay : 2595

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 146964

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2953463