Banner2021
09:27 +07 Thứ bảy, 02/07/2022
Rss

Trang nhất » HỘI ND-NB » HOẠT ĐỘNG HỘI KHẮP NƠI » Huyện, thành Hội

Hội Nông dân TP phát huy truyền thống 88 năm ngày thành lập hội thực hiện tốt công tác xây dựng hội vững mạnh toàn diện

Thứ ba - 09/10/2018 16:53

Nông dân Việt Nam là lực lượng chủ yếu, đông đảo nhất của dân tộc có hàng nghìn năm văn hiến. Họ làm nên những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc và những giá trị văn hóa đó lại kết tinh trong người nông dân Việt Nam, làm nên sức mạnh Việt Nam tiến những bước dài trong lịch sử nhiều thiên niên kỷ của dân tộc. Với lịch sử hàng nghìn năm tồn tại, người Nông dân Việt Nam luôn luôn tiêu biểu cho truyền thống yêu nước nồng nàn, đoàn kết dân tộc, như bệ đỡ cho dân tộc bảo tồn và phát triển.

Sinh hoạt chi Hội phường Tân Thành (TP Ninh Bình)

Sinh hoạt chi Hội phường Tân Thành (TP Ninh Bình)

      Hội Nông dân thành phố được thành lập ngày 25/9/1984 tính đến nay đã trải qua 8 kỳ đại hội, mỗi kỳ Đại hội là một mốc son quan trọng đánh dấu sự trưởng thành và lớn mạnh của tổ chức hội, phát huy truyền thống của người nông dân Việt Nam nói chung, Hội Nông dân nói riêng, trong những năm qua Hội Nông dân thành phố Ninh Bình đã trưởng thành cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hoạt động. Các cấp hội không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Thông qua phong trào Hội đội ngũ cán bộ, hội viên phát triển ngày càng mạnh mẽ cả về chất và lượng, khi mới thành lập Hội chỉ có 02 cơ sở hội với số lượng hội viên còn ít, đến nay toàn thành phố đã có trên 8.000 hội viên chiếm tỷ lệ 92% so với số hộ Nông nghiệp trên địa bàn; hàng năm 12/12 cơ sở hội đạt khá trở lên, 96/105 chi hội đạt vững mạnh bằng 91,7%, có 100% cơ sở hội có quỹ hoạt động từ 5 triệu trở lên, các chi hội đều có quỹ hoạt động thường xuyên bình quân đạt 76 ngàn đồng/ hội viên Qũy hỗ trợ nông dân tăng gấp đôi so với năm 2012.
      Phong trào “Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, được các cấp hội xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong mọi hoạt động của hội. Với phương châm “Vận động đi đôi với hỗ trợ”, các cấp hội đã bám sát cơ sở vận động tuyên truyền, hướng dẫn giúp nông dân phát triển sản xuất. Hội đã tổ chức 957 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 13.493 lượt người; phối hợp với Ngân hàng chính sách thành lập 49 tổ vay vốn cho 1.400 hộ vay với tổng số tiền 2,7 tỷ đồng; huy động được 1,2 tỷ đồng Qũy hỗ trợ nông dân, xây dựng nhiều dự án cho 700 lượt hộ vay để phát triển sản xuất, giúp cho 530 lao động có việc làm và thu nhập ổn định; phối hợp với các ngành, các Doanh nghiệp tổ chức dậy nghề cho 2.512 người, tạo việc làm cho 2.000 hội viên, nông dân phát triển kinh tế. Hiện nay trên địa bàn có nhiều nghề được duy trì và đạt hiệu quả như: Thêu gien, may xuất khẩu, trồng nấm, trồng Hoa, rau sạch ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản ....mang hiệu quả kinh tế cao.  
          Các phong trào thi đua của Hội đã góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo của thành phố. Từ 2012 đến 2018 đã giúp cho 39 hộ hội viên vươn lên thoát nghèo bền vững, hàng năm có 5.000 hộ đăng ký tham gia phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trong đó có 45% số hộ đạt tiêu chuẩn hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh giỏi các cấp. Hiện nay thành phố có 168 trang trại do nông dân làm chủ cho thu nhập 2 tỷ đồng/ năm, hướng dẫn xây dựng và thành lập được 01 HTX, 19 Tổ hợp tác, 28 tổ liên kết.
          Cùng với  phong trào “Sản xuất kinh doanh giỏi”, phong trào xây dựng đô thị văn minh; phong trào nông dân với Quốc phồng An ninh được chú trọng và đẩy mạnh. Hội đã tuyên truyền vận động 82 hộ nông dân hiến 2.668 m2 đóng góp vật tư, ngày công trị giá hàng tỷ đồng cùng với Nhà nước xây dựng 15 km đường giao thông và nhiều công trình phúc lợi tại các phường, xã... Phối hợp với Công An thành phố tổ chức 73 buổi tuyên truyền phòng chống tội phạm cho 3.370 lượt người.Tổ chức tuyên truyền Pháp luật cho 10.700 lượt người, trợ giúp Pháp lý cho 1.520 hội viên, nông dân.
          Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Hội đã cụ thể hóa và phát động phong trào “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội” gắn với xây dựng gia đình văn hóa. Hàng năm có 95% gia đình hội viên được công nhận gia đình văn hóa. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tăng cường, tạo ra sân chơi bổ ích và rèn luyện sức khỏe, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Hai năm một lần các cấp hội tổ chức các cuộc thi thể thao, văn nghệ như: “Liên hoan tiếng hát đồng quê”; “nhà nông đua tài”; “nông dân giỏi”; “thôn nữ giỏi giang, duyên dáng”... Trong các cuộc thi cấp tỉnh Đội tuyển thành phố luôn đạt giải nhất, nhì toàn đoàn.
          Với những thành tích đã đạt được cán bộ, hội viên nông dân thành phố Ninh Bình luôn được BCH Hội nông dân tỉnh công nhận là đơn vị suất sắc, được nhận nhiều cờ, Bằng khen của TW, của Uỷ ban nhân dân tỉnh, của tỉnh hội. Năm 2016 được nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh, năm 2015 được Chính phủ tặng Bằng khen, 64 tập thể , 97 cá nhân được các cấp từ Trung ương đến cơ sở khen thưởng.
          Để tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội hội nông dân các cấp, đồng thời góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phát huy truyền thống 88 năm xây dựng, trưởng thành của Hội nông dân Việt Nam, trong thời gian tới các cấp hội nông dân toàn thành phố cần tập trung thực hiện tốt nhưng công việc sau:
       * Một là: Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân phải quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương.
       *Hai là: Hội Nông dân các cấp thành phố chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền ban hành các chủ trương, chính sách phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nông dân. Đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể để triển khai hoạt động.
    * Ba là: Luôn coi trọng công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội thực sự có năng lực, có trình độ chuyên môn, nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm và có uy tín với Hội viên nông dân. Trong chỉ đạo thực tiễn, công tác vận động nông dân phải được coi trọng, cán bộ Hội phải thường xuyên sát với cơ sở, hướng về cơ sở. Lấy hiệu quả công việc để đánh giá cán bộ Hội.
     * Bốn là: Thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Xây dựng Hội vững mạnh cả về tư tưởng và tổ chức. Tập trung vào các hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng các nhu cầu và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân.
    * Năm là: Phải thường xuyên tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ nông dân về vốn, kiến thức KHKT, thông tin thị trường giúp nông dân phát triển sản xuất. Chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình, có sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả.
          Với truyền thống vẻ vang, lòng yêu nước nồng nàn và tuyệt đối trung thành với Đảng, với trí thông minh, sáng tạo, dũng cảm trong chiến đấu, cần cù trong lao động sản xuất của giai cấp Nông dân, Hội nông dân Việt Nam nói chung, Hội nông dân thành phố Ninh Bình nói riêng ở bất kỳ giai đoạn nào cũng là tổ chức đại diện, hạt nhân chính trị thể hiện vai trò của mình cùng với Đảng bộ, Quân và dân thành phố Ninh Bình thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra góp phần xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng văn minh giầu đẹp./.
 
                                                Vũ Đức Long 
PCT Hội Nông dân TP Ninh Bình

         
                  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn

 

LIÊN KẾT WEBSITE

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC

THƯ VIỆN ẢNH

THỜI TIẾT NINH BÌNH

HÔM NAY NGÀY MAI
oC - oC oC - oC
Độ ẩm:  Độ ẩm: 
Nguồn: TTKTTVTW

THỐNG KÊ TRUY NHẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 25

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 24


Hôm nayHôm nay : 1847

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 7272

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 13754804