18:14 +07 Thứ ba, 15/10/2019

Trang nhất » HỘI ND-NB » HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của HND các cấp

Thứ hai - 04/08/2014 14:15

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cấp Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đã vận dụng sáng tạo nội dung cuộc vận động vào thực tế hoạt động Hội với nhiều cách làm hay, hoạt động phong phú thiết thực tạo sự chuyển biến về phương pháp làm việc và hiệu quả công tác, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của HND các cấp

Kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của HND các cấp

Xác định việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong nhiệm vụ chính trị của Hội, hàng năm, BTV HND tỉnh đều ban hành hướng dẫn học tập các chuyên đề cụ thể theo sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và của TW Hội, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thực sự trở thành nền nếp, đồng thời chỉ đạo các cấp Hội xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với sơ kết, tổng kết để tuyên truyền và nhân rộng. Trên cơ sở Kế hoạch số 16-KH/TU, ngày 13/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức cơ quan Hội Nông dân tỉnh, đồng thời chỉ đạo các cấp Hội xây dựng chuẩn mực đạo đức cán bộ Hội Nông dân theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân, trách nhiệm với công việc được giao. Các cấp Hội đã tập trung tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua nhiều hình thức phong phú như: Sinh hoạt CLB nông dân, sinh hoạt chi Hội, nói chuyện chuyên đề...Điển hình như năm 2013, Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo điểm tổ chức học tập chuyên đề phong cách quần chúng theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh để rút kinh nghiệm chỉ đạo trong toàn tỉnh. Các cấp Hội đã tổ chức được 1.410 buổi học tập chuyên đề cho 89.539 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham gia. Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh xây dựng chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên Bản tin Công tác Hội hàng quý nhằm đăng tải những gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Nhiều cơ sở Hội đã tổ chức cho cán bộ, hội viên đi thăm Lăng Bác, Quê Bác, thăm Bảo tàng HCM...

Thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW, Hội Nông dân tỉnh đã chú trọng gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện tốt Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “về việc tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”…Không chỉ gần gũi, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của HVND mà các cấp Hội còn tích cực tuyên truyền, giải thích kết hợp với tập huấn pháp luật, trợ giúp pháp lý...Nhờ đó, phần lớn cán bộ hội viên nông dân trong tỉnh đã chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động, giúp nhau giảm nghèo, giảm đáng kể tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, gắn với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua lớn của Hội như: phong trào “Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, phong trào “Xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh”, vận động nông dân xây dựng gia đình văn hóa...Trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, thực hiện theo lời dạy của Bác “nói đi đôi với làm”, các cấp Hội đã tập trung hỗ trợ vốn, KHKT, tạo niềm tin giúp hội viên nông dân mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, vươn lên làm giàu và thoát nghèo. Tổng số vốn Quỹ HTND toàn tỉnh tính đến nay là 14.557,490 triệu đồng. Từ nguồn Quỹ Trung ương ủy thác và nguồn cấp tỉnh đã giải ngân 49 dự án cho 502 hộ vay để phát triển sản xuất. Các cấp Hội phối kết hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng NN&PTNT triển khai thực hiện tốt các chương trình cho vay vốn ưu đãi, đã có 26.496 hộ nông dân vay với số tiền 544.841 triệu đồng.
Bên cạnh đó, công tác dạy nghề, truyền nghề cho hội viên, nông dân được các cấp Hội chú trọng, nhiều nghề được duy trì và đạt hiệu quả cao như: nghề mây tre đan xuất khẩu, chế tác đá mỹ nghệ, nghề thêu ren xuất khẩu (xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư), nghề đan bèo bồng bẹ chuối (xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh), nghề trồng nấm (xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô)....Điển hình năm 2013, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã dạy nghề cho 11.556 nông dân, trong đó Hội Nông dân tỉnh trực tiếp dạy nghề 20 lớp cho 693 nông dân. Hội Nông dân tỉnh quan tâm phối hợp tổ chức giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đã giúp nông dân nâng cao kiến thức trong sản xuất, kinh doanh và từng bước mở rộng thị trường. Từ năm 2011 đến nay, các cấp Hội phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao KHKT, hướng dẫn cách làm ăn cho 319.860 lượt hội viên nông dân theo hướng “cầm tay chỉ việc”. Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo xây dựng 5 tổ hợp tác trong các lĩnh vực chăn nuôi, ngành nghề, xây dựng nhiều đề tài, dự án, mô hình phù hợp với từng địa bàn trong tỉnh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình là các dự án giải quyết việc làm cho hội viên, nông dân Công giáo tại xã Văn Hải (huyện Kim Sơn), dự án thu gom, phân loại, xử lý rác thải đảm bảo môi trường tại xã Lạng Phong, Phú Lộc (huyện Nho Quan), mô hình trồng dưa bao tử theo tiêu chuẩn Vietgap tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô và xã Đông Sơn, thị xã Tam Điệp vụ đông 2013.v.v...Tổ chức trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình điển hình như: mô hình nuôi chim bồ câu nhốt của ông Nguyễn Hoàng Sơn (xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh), mô hình trang trại tổng hợp của ông Trịnh Văn Tiến (xã Đông Sơn, thị xã Tam Điệp, mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ tại xã Khánh Tiên (huyện Yên Khánh), mô hình sử dụng tấm đệm lót sinh học trong chăn nuôi ở huyện Yên Khánh, Yên Mô, Nho Quan...
Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai một số mô hình dự án đầu tư nguồn vốn cho 31 xã được tỉnh chỉ đạo xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 với số tiền gần 10 tỷ đồng và nhiều dự án khác đang phát triển tốt. Các cấp Hội tích cực vận động hội viên, nông dân thi đua tham gia “Xây dựng nông thôn mới” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xây dựng gia đình văn hoá, tham gia xây dựng làng, xã văn hoá. Đến nay, đã có 179.872 gia đình hội viên nông dân đạt gia đình văn hóa; phong trào tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh được các cấp Hội thực hiện có hiệu quả.
Từ việc thực hiện và làm theo tấm gương của Bác, đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu trong tổ chức Hội, có sức lan tỏa sâu rộng về trách nhiệm nêu gương trên các lĩnh vực như: ông Phạm Huy Kỷ, tổ 11, phường Trung Sơn, thị xã Tam Điệp với mô hình kinh tế trang trại tổng hợp phát triển con nuôi đặc sản là nhím, lợn rừng, dúi và con nuôi bò vỗ béo mỗi năm cho doanh thu 2,5 tỷ đồng, ông Đoàn Kim Thành (xã Khánh An, huyện Yên Khánh) với mô hình nuôi đà điểu, gà sao thu lãi trên 1 tỷ đồng/năm, ông Phạm Đăng Khuyến - hội viên nông dân xã Khánh Nhạc, Giám đốc Doanh nghiệp sản xuất cói xuất khẩu Thành Hóa...là những hộ sản xuất kinh doanh giỏi điển hình, ông Trịnh Văn Tiến Chi Hội trưởng chi Hội Nông dân thôn 12 xã Đông Sơn thị xã Tam Điệp là cán bộ giỏi việc Hội, giỏi việc nhà, ông Đỗ Văn Trường – HVND phường Tân Bình (Thị xã Tam Điệp) điển hình trong sáng tạo nông nghiệp, ông Phạm Ngọc Nhuần ở Xóm 7, xã Kim Định, huyện Kim Sơn... HND huyện Gia Viễn, Hội Nông dân xã Khánh Thành (huyện Yên Khánh) và Chi Hội Nông dân thôn Kênh xã Yên Thành (huyện Yên Mô).v.v. là những tập thể điển hình.
Có thể khẳng định, việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của các cấp Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình thời gian qua đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên nông dân. Qua đó, Hội đã phát huy tối đa mọi nguồn lực, khích lệ cán bộ, hội viên nông dân tích cực lao động, học tập và rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, đẩy mạnh các phong trào thi đua trên nhiều lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn

 

LIÊN KẾT WEBSITE

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC

hotline
Văn bản chỉ đạo đại hội
Nông dân Ninh Bình nói không với thực phẩm bẩn
CTY Phân lân Ninh Bình
Báo Ninh Bình
UBND Ninh Bình

THƯ VIỆN ẢNH

THỜI TIẾT NINH BÌNH

HÔM NAY NGÀY MAI
1 1
23oC - 29oC 23oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào Nhiều mây, không mưa
Độ ẩm:  Độ ẩm: 
Nguồn: TTKTTVTW

THỐNG KÊ TRUY NHẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 96

Máy chủ tìm kiếm : 12

Khách viếng thăm : 84


Hôm nayHôm nay : 11970

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 171110

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4295139