Banner2021
10:51 +07 Thứ tư, 19/01/2022
Rss

Trang nhất » HỘI ND-NB » HOẠT ĐỘNG HỘI KHẮP NƠI

Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Hội NDVN Nâng cao tính thiết thực, vai trò đại diện của Hội đối với giai cấp nông dân:

Thứ hai - 22/04/2019 07:51

(Cổng ĐT HND)- Chiều nay (19.4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đã làm việc với Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62 KL/TW Trương Thị Mai chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch Thào Xuân Sùng phát biểu tại Hội nghị

Chủ tịch Thào Xuân Sùng phát biểu tại Hội nghị

  Tham dự buổi làm việc có Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng; Phó Chủ tịch Thường trực Lương Quốc Đoàn; các Phó Chủ tịch Phạm Tiến Nam, Bùi Thị Thơm cùng đại diện MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các ban, đơn vị liên quan. Thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Thường trực, Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội đã quán triệt, triển khai Kết luận gắn chặt với thực hiện Kết luận số 61-KL/TW. Đến nay, Đảng đoàn, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội NDVN đã ban hành các văn bản cụ thể hóa việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội NDVN như: Tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 673, Quyết định 81; Ban Chấp hành Trung ương Hội ban hành Nghị quyết 06 về tiếp tục xây dựng tổ chức Hội ND các cấp vững mạnh, Nghị quyết 34 thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội; Nghị quyết 07 về đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân, Nghị quyết 09 về tăng cường công tác dạy nghề và hỗ trợ việc làm nông dân; Ban Thường vụ Trung ương Hội triển khai Đề án 24 về xây dựng chi Hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp trong hệ thống các cấp Hội…
  
Qua 10 năm thực hiện Kết luận 62 của Bộ Chính trị, đã có bước đột phá trong việc tập hợp, đoàn kết, tuyên truyền, vận động gắn với đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân. Các phong trào thi đua do Hội phát động tiếp tục phát triển sâu, rộng và được nâng cao về chất, có sức lan tỏa, thu hút đông đảo nông dân tham gia, góp phần xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân, bảo đảm an sinh xã hội; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Hệ thống tổ chức Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục củng cố và phát triển. Tổ chức bộ máy, cán bộ có nhiều đổi mới theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ các cấp Hội từng bước được trưởng thành; trình độ năng lực được nâng lên, từng bước chuyên môn hóa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội các cấp và chất lượng hội viên được nâng lên. Vai trò đại diện của Hội trong việc chăm lo cải thiện đời sống vật chất tinh thần; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân được phát huy. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội NDVN Lương Quốc Đoàn khẳng định: Thay đổi lớn nhất trong thực hiện Kết luận 62 là nhận thức của cấp ủy với Hội ND đã được nâng cao, đến nay tất cả các hoạt động của Hội đã có sự chỉ đạo của cấp ủy. Nhờ Quyết định 673, Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, vai trò gắn kết giữa hội viên với tổ chức Hội ngày càng chặt chẽ. Mười năm qua việc đổi mới hoạt động của Hội rất rõ rệt với việc hướng mạnh về hoạt động hỗ trợ, dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, từ đó có các dự án, chương trình, mô hình,… thu hút nông dân. Đối với tổ chức Hội ở cơ sở đã có bước tiến trong việc chia thành các chi, tổ Hội và xây dựng chi, tổ Hội nghề nghiệp để sinh hoạt Hội gần gũi, xác thực hơn. Phó Chủ tịch Hội NDVN Bùi Thị Thơm báo cáo với Trưởng Ban chỉ đạo Trương Thị Mai về một số khó khăn trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn như: Vấn đề tiêu thụ nông sản; sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi mới triển khai bước đầu; diện tích đất nhỏ lẻ, thiếu liên kết, thiếu tích tụ, mặc dù Hội đã tuyên truyền vận động, nhưng cơ chế cho liên kết, hợp tác còn thiếu tính thuyết phục; quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch chưa chặt chẽ, do mới có quy hoạch sản xuất, chưa gắn với vùng nguyên liệu, thị trường nên thiếu tính dự báo; đời sống nông dân được cải thiện nhưng tỉ lệ hộ nông-lâm-nghiệp giảm chậm, trình độ khoa học công nghệ, đào tạo về nhân lực còn hạn chế; một bộ phận lớn nông dân chưa được học nghề, thiếu kiến thức, thiếu vốn, kỹ năng sản xuất kinh doanh…Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng nhấn mạnh: Sau 10 năm thực hiện Kết luận 62, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã tạo chuyển biến cơ bản về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Quốc Hội đã ban hành 2 Nghị quyết về xóa đói giảm nghèo, đối tượng được hưởng lợi là nông dân. Chính phủ đã thể chế hóa Kết luận 62 bằng nhiều cơ chế, chính sách có tính đột phá phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn như Quyết định 673, Quyết định 81. Nhờ đó, Hội đã thay đổi phương thức tuyên truyền vận động, “nói đi đôi với làm” với các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ, dạy nghề giúp nông dân ngày càng tin tưởng, gắn bó với Hội, trở thành cầu nối giữa nông dân với Đảng. Thời gian tới, Ban Chấp hành Trung ương Hội sẽ ban hành Nghị quyết về kết nạp hội viên, làm rõ khái niệm "Người nông dân mới". Chủ tịch đề nghị, với những hạn chế khó khăn của Hội, rất cần sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban Dân vận Trung ương để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động.
  
Kết luận Hội nghị, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Kết luận 62 Trương Thị Mai khẳng định: Việc thực hiện Kết luận 62 trong việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội có những điểm mới, đột phá, sát hơn với thực tế, cơ sở, nhất là Quỹ Hỗ trợ nông dân với các mô hình vay vốn có tính liên kết. Đồng thời, Hội đã gắn chặt với thực hiện Nghị quyết 26 của Đảng, gắn liền với Kết luận 61, Quyết định 673 và hai chương trình lớn của Chính phủ là xây dựng nông thôn mới và xóa đói giảm nghèo bền vững. Trưởng Ban chỉ đạo đánh giá tốt công tác phối hợp của Hội với chính quyền thông qua Quyết định 673, chương trình hợp tác giữa 2 bên, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Bộ NN&PTNT. Đến nay với việc đã có 50% số xã trong cả nước thành xã nông thôn mới, Hội đã xác lập được đường đi đúng đắn của mình, trở thành cầu nối, củng cố niềm tin của nông dân với Đảng. Trưởng Ban chỉ đạo Trương Thị Mai yêu cầu, thời gian tới Hội tiếp tục quan tâm, tôn vinh biểu dương các điển hình nông dân tiên tiến trong sản xuất kinh doanh và cả các cán bộ Hội tiêu biểu; tiếp tục phát triển mô hình mới, chi, tổ Hội nghề nghiệp, Hội quán, mở rộng kết nạp hội viên trong các nghiệp đoàn; tập trung hoạt động của Hội vào những vùng, sản phẩm nông nghiệp gặp khó khăn, giúp đỡ người nông dân thông qua tiếng nói của Hội như báo, tạp chí, Cổng TTĐT, đồng thời có cơ chế phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cùng kiến nghị; nâng cao tính thiết thực, vai trò đại diện của Hội đối với giai cấp nông dân khiến nông dân tin, theo Hội; đa dạng, thiết thực cách thức hoạt động mới trong quá trình hội nhập sau năm 2020; đề xuất cơ chế, chính sách cho đời sống nông dân và hoạt động của Hội; tham gia dịch vụ công; quan tâm đến an ninh nông thôn, tham gia hòa giải, xây dựng tình làng nghĩa xóm
Thanh Quang
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn

 

LIÊN KẾT WEBSITE

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC

THƯ VIỆN ẢNH

THỜI TIẾT NINH BÌNH

HÔM NAY NGÀY MAI
oC - oC oC - oC
Độ ẩm:  Độ ẩm: 
Nguồn: TTKTTVTW

THỐNG KÊ TRUY NHẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 50

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 47


Hôm nayHôm nay : 2283

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 132475

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12471408